den 30 mars 2017
Dagens namn: Holger, Holmfrid
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Aktuellt
Aktuellt / 2017-03-13
Nu börjar miljökontorets tillsyn av enskilda avlopp i Mora och Orsa kommuner
Under perioden 2017-2027 ska Mora Orsa miljökontor ut och kontrollera ca 2000 avlopp i Mora och Orsa kommuner. I de fall där avloppen inte uppfyller dagens reningskrav kommer modernisering att krävas.
Aktuellt / 2017-03-08
Dags att lämna in miljörapport och köldmediarapport
Undvik miljösanktionsavgift – lämna in rapporterna senast den 31 mars!
Aktuellt / 2017-02-13
Dags att betala den årliga avgiften för livsmedelskontroll
Snart kommer fakturorna av den årliga avgiften för livsmedelskontroll att skickas ut. Har din verksamhet upphört? Glöm då inte att avregistrera den!
Aktuellt / 2017-01-10
Myndighetsrapportering på gång
Nu är det åter dags för kontrollmyndigheter i hela Sverige att rapportera in uppgifter om sin livsmedels- och dricksvattenkontroll till Livsmedelsverket som sedan sammanställer uppgifterna i en årlig rapport.
Aktuellt / 2016-11-18
Tipsa om nedskräpning med app
Har du någon gång sett en skrotbil, ett båtvrak eller en dumpningsplats och velat göra något åt det? Nu kan du enkelt rapportera nedskräpning via en app till Miljökontoret.

Miljö

Orsa kommun ska ta tillvara utvecklingsmöjligheterna inom djur och natur. De nationella målen för miljö och folkhälsa ligger som grund för vårt arbete.

Senast ändrad den 17 oktober 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer