den 24 februari 2018
Dagens namn: Mattias, Mats
Orsa kommun - helt enkelt!
Verksamhetschef samhälle

Celia Yoshida Ahlin
Telefon: 0250-55 22 59
 

 
Kontakta oss

Postadress: Orsa kommun,   Box 23, 794 21 Orsa

E-post: orsa.kommun@orsa.se

Besök kan ske efter överenskommelse.

 
Information till besökande

Administration Samhälle
Dalagatan 1
794 30 Orsa

Bibliotek
Kultur
Ungdoms- och föreningsutveckling

Kung Gustavs väg 1
794 30 Orsa

Ungdomsverksamhet
Ungdomens Hus
Skolgatan 14
794 30 Orsa

Arbetsmarknad &
integration
 
Orsa Lärcentrum
Barkgatan 20
794 34 Orsa

Infrastruktur
Dalagatan 1
794 30 Orsa

Näringslivskontor
Dalagatan 1
794 30 Orsa

 

Samhälle

Inom verksamhetsområde Samhälle finner du följande avdelningar:

  • Administration
  • Kultur och Fritid
  • Arbetsmarknad och integration
  • Infrastruktur
  • Näringsliv

     

Administration

Celia Yoshida Ahlin, verksamhetschef Samhälle. 
Telefon: 0250-55 22 59

Kultur och fritid

Barbro Fischerström, avdelningschef. 
Telefon: 0250-55 22 70


Bibliotek
Informationsdisk. Telefon: 0250-55 22 61 Öppettider
 

Erik Nilsson, vuxenbibliotekarie. 
Telefon: 0250-55 22 71

Gunhild Bergquist, barn- och ungdomsbibliotekarie.
Telefon: 0250-55 22 62

Monica Granlund, biblioteksassistent, bild- och konstarkiv.
Telefon: 0250-55 22 61

Ann-Catrin Hallstensson, biblioteksassistent.
Telefon: 0250-55 21 65

Katarina Nises, assistent. 
Telefon: 0250-55 22 67
 
Catarina Alfredsson, skolbibliotekarie.
Telefon: 0250-55 22 39
 

Kultur
Informationsdisk, telefon: 0250-55 22 61, Öppettider

Kristina Klockar
, kultursamordnare med fokus på barn och unga, ansvar för konsthall. Telefon: 0250-55 22 66          
 
Monica Granlund, biblioteksassistent, bild- och konstarkiv.
Telefon: 0250-55 22 61
 


Ungdomsverksamhet
Ungdomens Hus, telefon: 0250-55 24 15

Veronica Östberg, föreståndare Ungdomens Hus.
Telefon 0250-55 24 12 

Robin Backäng, fritidsledare.
Telefon:0250-55 24 22

Johanna Gudru, fritidsledare.
Telefon: 0250-55 24 15

Christina Nordmark, ungdoms- och föreningsutvecklare.
Telefon: 0250-55 22 54

Sanna Mjösberg, projektledare Ung integration. 

Telefon: 0250-55 24 11
 

Fritid
Ishall
Telefon: 0250-55 22 00

Sporthall
Telefon: 0250-55 22 47
 

Föreningar
Christina Nordmark, ungdoms- och föreningsutvecklare.
Telefon: 0250-55 22 54 
            

Arbetsmarknad och integration
Sebastijan Fjellborg, avdelningschef. 
Telefon: 0250-55 21 27

Anders Becker 
Telefon: 0250-55 23 00
 

Arbetsmarknad
Anders Rosell, arbetsmarknadshandläggare. 

Telefon: 0250-55 21 20

Leif Pihl, arbetsmarknadshandläggare. 
Telefon: 0250-55 22 75

Jan-Ove Holmberg, arbetsledare Komfix. 
Telefon: 0250-55 24 08

Bengt Andersson, arbetsledare Returbutiken. 
Telefon: 0250-55 24 06


Integration 
Åse Wadlund
, integrationssamordnare. 
Telefon: 0250-52 21 99

Abdirahman Ahmed Nur, integrationssamordnare. 
Telefon: 0250-55 21 98

Anne Kasenene, integrationssamordnare. 
Telefon: 0250-55 23 02

Viveka Ländin Tysk, arbetsmarknadshandläggare. 
Telefon: 0250-55 24 20
 

Infrastruktur 

Stadsnät
Per-Olof Fillman, projektingenjör. 
Telefon: 0250-55 21 35

Mark- och skogsfrågor
Elin Djus, mark- och exploateringsingenjör, infrastruktur-koordinator.
Telefon: 0250-55 22 20

Gator/vägar och parker
Anneli Eriksson, trafikingenjör.
Telefon: 0250-55 21 66


Näringslivskontor

Olof Herko, näringslivsutvecklare. 
Telefon: 0250-55 21 19

Klaus Csucs, näringslivskoordinator. 
Telefon: 0250-55 21 18

Wiktoria Lundqwist, projektanställd.
Telefon: 0250-55 22 55


Har ni frågor gällande vatten, avlopp- och avfallsfrågor kontakta NODAVA,
telefon 020-55 27 00

 


 

Senast ändrad den 9 februari 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer