den 21 november 2018
Dagens namn: Helga, Olga
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
Nyheter från Orsa kommun
2018-11-15

Kritik för hantering av barnutredningar

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat hur kommunen hanterar utredningar av barn och unga som behöver stöd och hjälp. IVO ställer nu krav på 17 åtgärder för att förbättra arbetet. 

Vid en tillsyn av hur kommunen handlägger ärenden som rör barn och unga i Orsa kräver IVO att kommunen åtgärdar en rad brister. Det handlar bland annat om att:

  • utredningar inleds utan dröjsmål och skyndsamt

  • den som berörs av en utredning underrättas när utredningen inleds

  • vårdplaner och genomförandeplaner innehåller de uppgifter som lagen kräver

  • placeringar av barn på HVB-hem eller familjehem följs upp på det sätt som lagen kräver

- Kritiken kommer inte som en överraskning, vi håller på att jobba med just de här frågorna. Vi tar det på största allvar och vi är redan i gång med att åtgärda bristerna, säger Jesper Karlsson som är omsorgschef i Orsa kommun. Vi jobbar med att få till ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar i praktiken. Det får inte bara bli ett fint dokument, utan måste också implementeras i verksamheten och det tar lite tid.

Åtgärdsplan, analys och tidsplan

IVO kräver nu att kommunstyrelsen ger besked senast den 11 december om vilka åtgärder som görs och på vilket sätt. I beskedet ska det finnas en utredning som visar hur bristerna har kunnat uppstå och en analys av vilka åtgärder som måste göras för att komma till rätta med bristerna. IVO vill också att kommunen redovisar en tidsplan för planerade åtgärder som ännu inte är genomförda, när åtgärden ska vara genomförd och vem som ansvarar för åtgärden. 

- Vi tar ett helhetsgrepp om hela vår omsorgsverksamhet, inte bara den verksamhet som IVO granskat. Vi kommer arbeta hårt med kvalitetsledning under 2019 för försäkra oss om att ledning, styrning och egenkontroll ska fungera, säger Susann Lindblad (C), ordförande i kommunstyrelsens omsorgsutskott.  2018-11-15

Evenemang på Orsa Kulturhus

Jubileumsutställning med Orsa Konstgrafiska förening startar 24 november
Läs mer...


2018-11-14

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner byter telefonileverantör

På tisdag morgon den 20 november byter Mora, Orsa och Älvdalens kommuner och kommunala bolag telefonileverantör. Det kan därför vara svårt att nå oss på telefon fram till klockan 09.00 under den aktuella dagen.
Läs mer...


2018-11-13

Möten mellan unga och beslutsfattare på agendan vid demokratidag

Under måndagen genomfördes demokratidagen "Ung i Orsa - helt enkelt". 45 deltagare diskuterade hur unga i Orsa ska möta beslutsfattare och vilka frågor som är aktuella för unga just nu.
Läs mer...


2018-11-13

Vintertrafik på Inlandsbanan startar 21 december

För sjunde vintern erbjuds daglig tågförbindelse mellan Östersund och Mora tur och retur på Inlandsbanan. Som tidigare år kommer det finnas transferbussar från Röjan vidare till fjälldestinationerna
Läs mer...


2018-11-08

MSB utbildar Orsas krisledningsorganisation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i två dagar utbildat Orsas krisledningsorganisation i stabsmetodik.
Läs mer...


2018-11-07

Lanseringen av nya kommunwebben orsa.se skjuts fram

Arbetet med att skapa nytt innehåll till den nya kommunwebben orsa.se tar längre tid än beräknat. Webbplatsen skulle ha lanserats i slutet av november, men lanseringen skjuts nu fram till slutet av januari.
Läs mer...


2018-10-31

Lupp Orsa - Kunskap om unga gör skillnad för unga

Orsa kommun vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov vid beslutsfattning. I november kommer Orsaskolans elever att få svara på en enkät, där ungas åsikter och tankar fångas upp.
Läs mer...


Senast ändrad den 11 oktober 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer