den 19 april 2015
Dagens namn: Olaus, Ola
Orsa kommun - helt enkelt!
Länkar, bloggar, tyck till & annat nyttigt ...

undefined

Nu har de tre inledande medborgardialogerna angående den framtida va-planen hållits. De åsikter som kommit fram under dialogerna och den enkät som gjordes 2014 kommer nu att tas med i formandet av ett första förslag till plan. När denna är gjord kommer vi att ordna en ny omgång dialoger, och även kommentera samtliga åsikter som kommit in. Ni kan läsa allt råmaterial som finns idag genom att klicka på bilden. 

Senaste nytt:
2015-04-17

Jordbruksverkets nya regelverk bromsar bredbandsutbyggnaden i Orsas landsbygd

Mikael Thalin (c) kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett brev till Jordbruksverket angående hur hårt detta slår mot flertalet av Orsas byar. Läs hela Mikaels brev nedan.

Tillgång till snabba kommunikationer med fiber är en av landsbygdens viktigaste framtidsfrågor. Jag vill se en offensiv utbyggnad i min kommun och då är statliga stöd avgörande. Jordbruksverket har nu gjort nya regler för utbyggnadsstödet som kan sätta käppar i hjulen för utbyggnaden inte bara i Orsa utan i många av byarna i Dalarna.

Orsa kommun har under många år arbetat aktivt med fiberutbyggnaden och är den kommun i Dalarnas län som kommit längst med att ha anslutningskabel till alla byar. Det har varit möjligt tack vare statliga stöd. Vi har i en nyligen antagen bredbandsstrategi tagit beslut om en offensiv plan för att bygga ut ett fastighetsnät. För den delen i utbyggnaden har vi också räknat med statliga stöd. Det är inte troligt att marknaden kommer att investera i ett sådant nät i Orsa.

Jordbruksverket har nu skapat regler som innebär att stora delar av Orsas landsbygd hamnar utanför stödområdet för fiberutbyggnad. I ett slag har verket klassat flertalet av Orsas byar som tätort! Begreppet tätort har definierats som områden som har mer än 200 invånare och mindre än 200 meter mellan husen. Dessa områden är inte bidragsberättigade enligt Jordbruksverket. Tidigare har gränsen satts till 3000 invånare.

Rikspolitiker från alla partier pratar dagligen om vikten av en offensiv utbyggnad av fiber som en viktig framtidssatsning och både den förra och nuvarande regeringen har anslagit stora summor pengar för detta. Dessa satsningar och löften klingar ihåligt när myndigheter sedan gör regelverk som försvårar för fiberföreningar och kommuner att komma framåt.

Det är klart att statliga stöd inte skall användas där marknaden kan bygga ut av egen kraft. Något som kan undvikas genom så kallat offentligt samråd där planerade projekt annonseras ut för att informera marknaden. Bedömningen av var marknaden själv kan bygga ut måste bygga på mer relevanta underlag än att använda SCB statistik, som Jordbruksverket nu gjort. Det nya regelverket riskerar att stora delar av landsbygden hamnar på efterkälken i utbyggnaden av fiber. Jordbruksverket måste omgående ändra detta regelverk.

Mikael Thalin (c)
Kommunstyrelsens ordförande2015-04-10

Förändringsarbetet i kommunen fortsätter

Nästa steg i förändringen av den kommunala organisationen togs av Kommunstyrelsens arbetsutskott denna vecka.
Läs mer...


2015-04-09

Socialförvaltningen söker Socialsekreterare, 100%

Läs mer...


2015-04-09

Socialförvaltningen söker 1:e Socialsekreterare, 100%

Läs mer...


2015-04-08

Socialförvaltningen söker Leg. Sjuksköterska, 100%

Läs mer...


Senast ändrad den 2 april 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer