den 26 november 2014
Dagens namn: Linus
Orsa kommun - helt enkelt!
Länkar, bloggar, tyck till & annat nyttigt ...

Kommunfullmäktige idag

Dagens fullmäktige ska bland annat behandla det nya förslaget till nämndsorganisation. Sverigedemokraterna har dessutom lämnat in en moton om förbud mot tiggeri. Utöver detta finns några valärenden på föredragningslistan som ni kan hitta här.  Denna gång webbsänds inte mötet. Vi håller dock tummarna för att tekniken är med oss och allt kan avnjutas på Orsa närradio.

Snart klart...

 

Nu är vi inne i slutskedet på arbetena vid Järnvägsgatans etapp 2 & 3. Järnvägsgatan är öppnad för trafik igen. Vi får be alla ta det varsamt och inte snubbla på kanter o dylikt som fått nya platser. Bäst att gå är det på det röda gångstråket och med sinus/kupolplattorna för synskadade. Planteringen av träd kommer att göras i vår.

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren under Frågor och svar om Centrumutvecklingen. Kom gärna med fler!

Senaste nytt:
2014-11-25

Kort från fullmäktige

Här följer i korthet besluten tagna av fullmäktige den 24 november.

25-åringar
Vid måndagens fullmäktige uppvaktades åtta personer som varit anställa i kommunen i 25 år.  Jubilarerna är Sabina Hökénoch Anneli Ribbheden på Hemtjänsten, Else-Britt Björck, Bergets förskola/fritidshem, Anne Harrysson och Elisabeth Snäll, Brantuddens förskola, Annelie Liljedahhl, Skattungbyns förskola, Monika Ljungberg, Bergetskolan och Karin Finnpers Wahlund, Kyrkbyns skola.

Miljöpriset 2014 delades ut till Odla för mångfald
Projektet Odla för Mångfald fick på måndagen motta årets miljöpris med motiveringen:
”Odla för mångfald är ett projekt som innebär ekologisk odling i samklang med naturen. Initiativtagarna till projektet, Andreas Marklund och Sanna Mjösberg bidrar genom sitt stora engagemang till att förena människor av olika etnicitet, ålder och kön. Genom att öka förståelsen för hur maten vi äter påverkar miljön, bidrar Odla för mångfald till en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.”

Ingen p-avgift men p-böter
Felparkeringsavgifterna i Orsa har inte justerats sedan 2003. Nu kommer de flesta felparkeringsbrott att innebära en avgift på 400 kronor. Dyrare är det att ställa sig på plats för rörelsehindrade. Då kostar det 800 kronor. För tydlighetens skull vill vi poängtera att det fortfarande är gratis att parkera lagligt i centrum. Sverigedemokraterna reserverade sig mot förslaget.

Ny bredbandsstrategi
Fullmäktige antog på måndagen den nya bredbandsstrategin som bl a innebär att 90 % av hushållen ska ha bredband med minst 100 Mbit/s före 2020. I första hand vill man befrämja fiberteknik. En bredbandssamordnare kommer att utses. Hela strategin finns att läsa i kf:s handlingar.

Enighet om budgeten
Både drift och investeringsbudgeten för 2015 antogs av fullmäktige på måndagen. Förslaget innebär bl a att det ekonomiska målet sänkts till 950 000 kronor, vilket är ovanligt lågt. Skatten blir oförändrad 22:89 per skattekrona.

Oenighet om nämndorganisationen.
Ett oenigt kommunfullmäktige beslutade på måndagen om den nya nämndorganisationen i kommunen. Beslutet innebär att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden avskaffas. Istället införs barn- och utbildningsutskott och socialutskott direkt under kommunstyrelsen. Fritid- service- och kulturfrågorna samlas också under ett utskott och utöver detta finns ett allmänt utskott. S, V och SD lämnade in reservationer mot beslutet.

Elbilar
Ett medborgarförslag om införskaffande av elbilar till hemtjänsten bifölls av fullmäktige. Sannolikt kommer det dock att bli fråga om el/bensin hybrider.

Två SD motioner
Sverigedemokraterna lämnade in två motioner vid måndagens fullmäktige. Den ena handlar om att införa förbud mot tiggeri i Orsa kommun, den andra om att upphäva beslutet att flytta biblioteket till kulturhuset.

M&S-avhopp
Ordinarie ledamoten Ronnie Persson och ersättaren Sten Hansson Nees, båda m, har avsagt sig sina uppdrag i fullmäktige. Michael Dufva, också han m, har avsagt sig sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden och Mara Maric, s, flyttar från kommunen och har avsagt sig sin fullmäktigeplats. Länsstyrelsen ska räkna fram ersättare2014-11-21

Timvikarier till LSS verksamhet

Läs mer...


2014-11-20

Skolskjutsinformation när Storåbron är avstängd 24-28 nov

Läs mer...


2014-11-20

Ny Socialchef

Berit Ekepil-Mörtberg har anställts som socialchef. Berit börjar den 1/12.


2014-11-20

Stadsbyggnadsförvaltningens besökskontor stängt 21 november

Stadsbyggnadsförvaltningens besökskontor i Orsa är stängt 21 november. Handlingar kan lämnas via reception. Vi finns på plats igen måndag em.


Senast ändrad den 24 november 2014
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer