den 21 augusti 2014
Dagens namn: Jon, Jonna
Orsa kommun - helt enkelt!
Länkar, bloggar, tyck till & annat nyttigt ...

Tjuvkika i nästa Aktuellt från Orsa!

 

Aktuellt från Orsa nr 3 2014

Tidningen kommer att finnas i era brevlådor den 25 augusti, men redan nu kan ni läsa den här i pdf-format. OBS att alla länkar är klickbara. 

Det här numret är främst ett valnummer. Partierna har fått fritt fram att själva formulera vad de vill göra om de kommer till makten. 

Här finns också senaste nytt om biblioteksflytten. 

Klicka på nedanstående länk:

Aktuellt från Orsa - valextra

 

 

 

                                                      

Full fart på sista etappen.

Då var det full fart på sista etappen av centrumutvecklingen. Dett innebär bl a att vägen förbi Systemet och Parkeringen (Gröna Torget)  är avstängd. Det jobbet beräknas vara klart v.41.

Järnvägsgatan är avstängd för genomfart vid Centralgrillen söderifrån sett och Norrifrån står barriärerna vid änden av HSB huset.  Parkeringen mot Apoteket är också avstängd.

Nya dagvattenbrunnar och ledningar ska göras vid Gröna torget då de gamla ledningarna är fulla av rötter från pilarna som stod på parkeringen. Nya dagvattenbrunnar ska sättas efter resterande sträcka av Järnvägsgatan.

Coop håller på denna vecka och gräver ny VA-ledning in till huset.  Den gamla  har tjänat ut. Samtidigt installerar de fettavskiljare.

Stensättning och färdigställande av Slipstenstorget pågår för fullt, 8 stensättare på plats!

Gatlyktor i etapp 2 idriftsätts nu. Tyvärr måste Gröna torget och Järnvägsgatan söderut till Spiranrondellen släckas ner pga arbetena.

I slutet av denna vecka kommer toppbeläggning av tidigare etapper att genomföras.

I mitten av september beräknas byggnation av offentlig toalett mm påbörjas vid det sydligaste garaget mot Slipstenstorget.

Tycker ni att det ser kalt ut i "nya" centrum just nu? Var lugna. Det kommer att planteras träd, men för att de ska överleva kommer de att planteras under våren. 

Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren under Frågor och svar om Centrumutvecklingen. Kom gärna med fler! (Uppdateras kontinuerligt)

Senaste nytt:
2014-08-19

Lyssna på skoldebatten

Radio Dalarna ordnade under måndagen en skoldebatt mellan Marie Olsson (s) för majoriteten och Mikael Thalin (c) från oppositionen.
Debatten kan ni höra här: Skoldebatt Orsa.  Inslaget börjar ca 32 min in i programmet.


2014-08-19

"Come Back" på rektorstjänsten på Orsaskolan.

Efter en kort sejour i Mora återvänder Lena Rowa som rektor på Orsaskolan. Hon börjar sin tjänst senast den 15 november.


2014-08-14

Koppången - en svensk pärla

Koppången har i en omröstning på WWF:s hemsida utsetts till Dalarnas svenska pärla. Under sommaren har allmänheten kunnat rösta fram en "pärla" i varje län, platsen ska vara ett extra vackert och skyddsvärt naturområde som saknar eller behöver mer skydd.
Läs mer...


2014-08-13

Järnvägsgatan tidvis avstängd under torsdagen.

Under torsdagen kommer Järnvägsgatan att beläggas med ett andra asfaltslager (som kommer att göra både trottoarkanter och fartgupp mindre dramatiska.) Vägen kommer därför att vara avstängd helt eller delvis.
Läs mer...


2014-08-12

Tack för alla svar på enkäten kring vatten och avlopp!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som i sommar tagit sig tid till att svara på vår enkät kring vatten och avlopp. Svaren blir till stor hjälp i arbetet med VA-plan i Mora och Orsa kommuner.
Läs mer...


Senast ändrad den 20 augusti 2014
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer