den 17 december 2018
Dagens namn: Stig
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
2018-10-25

Elda effektivt och minska skadliga utsläpp

Att elda med ved och pellets i kamin eller panna är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Här har vi samlat några värdefulla tips på hur du eldar på bästa sätt.

Brasa i kamin

Eldning inomhus med biobränsle kan medföra ämnen i luften som är skadliga både för klimatet och för människors hälsa. I tätbebyggda områden innebär vedeldning ofta problem då röken kommer in över grannfastigheterna. Därför är det viktigt att lära sig att använda bränslet och elda sin panna eller kamin så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen minimeras.

Tips på några åtgärder som minimerar utsläppen vid eldning:

  • Använd endast torr ved. Veden bör vara lagrad under tak i minst ett år.

  • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke mm. hör till avfall, vilket inte får eldas.

  • Eldning med briketter, flis och pellets av trä ger nästan alltid lägre utsläpp av föroreningar jämfört med vedeldning. För vissa av dessa bränslen krävs dock kompletteringar av anläggningen.

Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att titta på röken. Vid god förbränning är röken i det närmaste osynlig och ses bara som ett värmedaller, eller vit av kondenserad vattenånga under kalla vinterdagar. Vid ofullständig förbränning får du svart eller mörkgrå rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig betyder det att den innehåller mycket tjära.

naturvårdsverkets hemsida finns mer information om hur man eldar rätt för att uppnå en effektiv uppvärmning och för att eldningen inte störa andra.

Senast ändrad den 11 oktober 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer