den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

 
Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
2018-07-25

Eldningsförbudet skärpt

På grund av det fortsatta kritiska läget och den extrema torkan har det gällande eldningsförbudet utökats till att omfatta all befattning med öppen låga, även på egen tomt. Det innefattar bl a alla typer av grillar och campingkök.

Med anledning av MSB:s uppmaning har Länsstyrelsen idag fattat nytt beslut om eldningsförbud i Dalarnas län.

Idag har MSB gått ut med en nationell uppmaning till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet om att skärpa rådande eldningsförbud. Därför har Länsstyrelsen fattat beslutat om ett nytt eldningsförbud i Dalarnas län som även omfattar eldning på egen tomt och användning av friluftskök.

Under en längre tid har det funnits ett generellt eldningsförbud i Dalarnas län med undantag för grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård och användning av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping.

I och med det nya beslutet råder eldningsförbud utomhus i Dalarnas län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Kommunerna har även fortsättningsvis möjlighet att besluta om undantag från förbudet om det är motiverat av lokala förhållanden.

Ändringarna gäller från det att de kungjorts genom att läsas upp i radio och gäller fram till den 30 september, eller till den dag Länsstyrelsen beslutar att upphäva den tillfälliga föreskriften.

För mer information kontakta
Daniel Fält, kommunikationsstrateg på Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 0730 28 33 91
Mail: daniel.falt@lansstyrelsen.se

Länk till Länsstyrelsens föreskrift 2018:16PDF

 

Senast ändrad den 20 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer