den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Anslagstavla

 
Här publicerar vi tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden samt övriga kungörelser och information som ska meddelas på kommunens anslagstavla.
2018-08-01

Nytt om eldningsförbudet

Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark och på iordninggjorda grillplatser i Orsa kommun. Förbudet gäller även campingplatser, stormkök eller engångsgrillar. Du får dock återigen grilla på din egen tomt.
Att tänka på!
- Djupare markskikt är kraftigt uttorkade och det är därmed fortfarande risk för omfattande mark- och skogsbränder.
- Även om det kommer regn så kommer skog och mark snabbt att kunna torka upp vid uppehållsväder och brandriskerna stiger då återigen till mycket höga värden.
- Räddningstjänsternas personal och material är fortsatt hårt utnyttjade på grund av de tidigare stora bränderna i länet.
 
Det är också viktigt att påpeka att oavsett om det råder förbud eller inte kan du ställas till ansvar om du orsakar brand.
Senast ändrad den 20 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer