mora-orsa-logo

Blanketter

Här kan du hämta blanketter och ladda hem information i pdf-format. Du behöver Acrobat Reader som du kan hämta nedan. 

Hämta Acrobat Reader här. Alternativa pdf-läsare hittar ni här

OBS!! Blanketterna måste skrivas ut och skickas in MED underskrift. De får inte skickas via e-post. 

Avfall/Renhållning
Abonnemang enligt avfallsföreskrifterna hanteras av av Nodava AB

Dispenser från avfallsföreskrifterna handläggs av miljönämnden.

Avlopp


Cisterner

Djurhållning inom planlagt område

Hälsoskydd

Livsmedel

Miljöskydd

PCB - inventering och sanering

Tobak

Anmälan av tobaksförsäljning ska anmälas till socialförvaltningen i respektive kommun. 

Störning/ Klagomål

Värmepump

Kontakta oss

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Senast ändrad den 21 juni 2018