den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Anneli Eriksson, trafikingenjör

Postadress: Box 23, 79421 Orsa
Besöksadress: Kyrkogatan 5

E-post: samhalle@orsa.se

Öppettider:
Enligt överenskommelse

 

Vägar inom Orsa kommun

Orsas vägnät består av kommunala, enskilda samt statliga vägar (se karta på Trafikverkets hemsida). De flesta enskilda vägar sköts av Orsa jordägare eller enskilda vägsamfälligheter. Statliga vägar sköts av Trafikverket och kommunala vägar av Orsa kommun.
 
För synpunkter på de statliga vägarna ta kontakt med Trafikverket: Telefon 0771-921 921 eller via mail kundtjanst@trafikverket.se.
 
För synpunkter på de enskilda vägar som sköts av Orsa Jordägare kontakta Orsa Jordägare: Telefon 0250-55 26 00.
 
För synpunkter på de kommunala vägarna ring Orsa kommuns växel eller mejla kommunen: Telefon 0250-55 21 00 eller orsa.kommun@orsa.se.
 
Riktlinjer för vinterväghållning av kommunala vägar
Snöröjning upphandlas under en period av 3+1+1 år. Senaste upphandlingen gjordes 2017 och den innebar att vi i Orsa nu har 5 stycken olika entreprenörer plus egen personal som sköter vinterväghållningen. 
 
  • Östra samt västra området sköts av Tomths Åkeri AB
  • Norra samt södra området sköts av H.Å. Jemts Gräv i Orsa AB
  • Centrum sköts av Grefs väghyvling AB
  • Skattungbyn sköts av JWS Skogsdikning
  • Orsa bostäders område sköts av Grävkåhlén AB
  • Gång- och cykelvägar sköts av kommunens egen personal.
 
Enligt den senaste upphandling ska snöröjning påbörjas vid mer än 5 till 10 cm snömängd. I kommunen har vi ett antal prioriterade vägar som måste snöröjas tätare än andra vägar. Det kan bero på att det är kraftiga lutningar på vägarna eller att vägarna (så kallade matarvägar) bedöms vara viktiga att hålla väl underhållna för att underlätta trafikeringen ut på det större vägnätet eller till skolor/förskolor.
 
Vid skolfastigheter/förskolor sker normalt ingen snöröjning mellan 06:30 och 18:00 allt för att skydda våra barn. Vid ihållande snöfall under helger kan vissa fastigheter lämnas oröjda fram till tidigt nästkommande vardagsmorgon eller söndagskväll.
 
Bortforsling av snövallar i gatukorsningar prioriteras med avseende på trafiksäkerheten, detta kan medföra att vissa snövallar som inte medför en trafikfara kan bli liggande under längre tid.
 
Sandning sker när behov uppstår. Även om sandning skett kan det vara halt, så var försiktig när ni vistas ute. Gång- och cykelbanor, parkeringar och övriga områden där gående vistas prioriteras före bilvägar. 
 
Riktlinjer för vårväghållning av kommunala vägar
När vintern är slut och våren kommer ligger det en hel del sand/grus på våra vägar. Sanden/gruset kommer att köras bort av kommunens personal. Det kan ta tid innan all sand/grus är borttagen inom kommunen, ha tålamod vi kommer. När det ligger sand på vägarna kan det innebära att det blir halt att t.ex. cykla, så var försiktig.
 
Samhälle
Infrastruktur

Senast ändrad den 19 september 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer