den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta

Socialkontoret
Individ- och familjeomsorg
Tfn 0250 - 55 23 50  eller 0250 - 55 23 62

 

 

 

Hemterapi

Insats av familjebehandlare är ett bistånd som man beviljas via individ och familjeomsorgen. Insatsen är frivillig och familjebehandlaren har såväl tystnadsplikt som anmälningsplikt.

Detta är en form av pedagogisk stödåtgärd som ges i familjens egna hem eller på annan plats. Familjebehandlaren kan vara samtalspartner (bollplank) utifrån vardagliga svårigheter. Goda exempel förmedlas på hur man löser såväl praktiska frågor (t ex hur ett litet barn skall tas om hand eller hur man planerar sina inköp) och frågor av relationskaraktär (hur löser man konflikter kring gränssättning för barn etc). 
 
Familjebehandlaren arbetar med förändringsarbeten som t ex missbruk, social isolering och ekonomisk planering.
 
Senast ändrad den 21 oktober 2013
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer