den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Läs mer om översiktsplanering på Boverkets hemsida.

Boverket

Vindkraft, strandskydd och kulturlandskap

Detta är de tre områden kommunen ska titta närmare på i den första delen av arbetet med översiktsplanen som nu dragits igång. Översiktsplanen ska ange hur vi ska använda kommunens mark. Var ska vi ha vindkraften? Ska strandskyddet se lika ut efter alla vattendrag? Hur mycket får bebyggelsen påverka kulturlandskapet?

Dessa och många andra frågor tar vi nu upp till diskussion.

Två offentliga möten har hittills hållits och åsikterna som kom fram där hittar ni i länkarna till höger, uppdelade efter intresseområden.

Ni kan också tycka till via vår webbfråga som ni hittar på följande länk:

Vindkraft, strandskydd och kulturlandskap

 

Senast ändrad den 21 april 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer