mora-orsa-logo

Livsmedelskontroller

Miljökontoret kontrollerar registrerade livsmedelsverksamheter i Mora och Orsa Kommun. Besöksfrekvensen beror på den riskklassificering som gjorts.
 
En del av kontrollen går ut på att granska företagets egenkontroll, vilket är ett system av rutiner som ska hjälpa företagaren att själv ha kontroll över sin verksamhet. Rutinerna ska förebygga hälsorisker samt säkerställa redligheten.
 
Att en livsmedelsverksamhet har brister och får anmärkningar innebär inte att det är hälsovådligt att äta eller handla varor där. Oftast får verksamheten en tid på sig att rätta till bristerna. Om det skulle vara så att bristerna bedöms vara så pass allvarliga att det finns risker för konsumenternas hälsa får verksamheten stänga till dess att bristerna är åtgärdade.
 
Livsmedelsverkets hemsida står det mer om hur kontrollen går till.

Kontakta oss

Elisabeth Åkärbjär
miljöinspektör
Tfn 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Sara Hodler 
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 62
sara.hodler@orsa.se

Oleana Hedman (Tjänstledig)
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 49
oleana.hedman@orsa.se

Camilla Dahl
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 51
camilla.dahl@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Livsmedelsverkets hemsida

Senast ändrad den 11 januari 2018