mora-orsa-logo

Avgifter

Avgifter tas ut för tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen och livsmedelslagen. Taxan är utformad så att den ska täcka myndighetens nedlagda tid för den totala hanteringen av en verksamhet eller ett ärende. Den tid som räknas in i avgiften är bakgrundsarbete, inläsning av ärendet, resor, inspektioner, kontroller, skrivelser eller beslut samt efterarbete och registerhållning. 
Beroende på hur mycket tillsynstid verksamheten tilldelas så fördelas tiden så att tillsyn görs varje år, vartannat år eller vart tredje år.  

Livsmedel
taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel.
Timtaxan för den årliga kontrollavgiften på livsmedelskontroll är 1040 kr.
Timtaxan för extra offentlig kontroll och registreringar är 900 kr.  

Miljöbalken
taxa for prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
taxebilaga 1 Grund för uttag av avgift for prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
taxebilaga 2 Avgiftsklasser och timfaktorer.
taxebilaga 3 Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid.

Timtaxan är 900 kr.

Strålskydd
taxa for tillsyn enligt strålskyddslagen.

Timtaxan är 900 kr.

Tobak
taxa for tillsyn enligt tobakslagen 
i Orsa kommun.
Timtaxan är 900 kr.
Taxa och anmälan av tobaksförsäljning i Mora kommun sker till socialförvaltningen, Mora Kommun.
Klicka här för att komma till Mora kommuns hemsida

Senast ändrad den 26 januari 2017