den 11 december 2018
Dagens namn: Daniel, Daniela
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Avdelningschef

Beatrice Johansson

Beatrice Johansson
Tfn 0250 - 55 22 90
E-post:
beatrice.johansson@orsa.se

Anhörigstöd
Kristina Linder
Tfn 0250 - 55 22 64
kristina.linder@orsa.se

 
Anhörigcenter

Övriga länkar:

Mora-Orsa demensförening

Demensförbundet

 

    "Att hjälpa en människa
     vara en hel människa
     - det är omvårdnadens 
         innersta kärna"

Demensteamet

Demensteamet är en specialiserad arbetsgrupp inom hemtjänsten som arbetar med inriktning mot dementa och deras anhöriga. Demensteamet arbetar mot personer i den egna bostaden, mot dagverksamhet, avlastningsplatser och i gruppboenden.

Demensteamet samarbetar med:

Dagverksamhet
Demensboende
Anhörigstöd

Biståndshandläggare, arbetsterapeut, sjukgymnast, avdelningschefer och läkare agerar konsultativt med planering, handledning och utbildning, stöd och utredningar.

Teamet arbetar för...

- att om någon har minnesstörning eller en demenssjukdom, kontakta biståndshandläggare för att tillsammans göra en utredning och bedömning av behov.

- att stödja personer med minnesproblem och demenssjukdom samt stödja dess anhöriga för att ge möjlighet till kvarboende i sin hemmiljö så långt det är möjligt.

- att teamet verkar för en väl fungerande vårdkedja och att en eventuell flytt till demensboende blir så smidig som möjligt.

- att underlätta hemsituationen för den demenssjuke och dennes anhöriga genom stöd, råd och vägledning, med regelbunden kontakt i form av hembesök och telefonsamtal.

- att ha utbildning i demenssjukdomar och demensproblematik

- att ha ett arbetssätt där de ser människan och tar tillvara på var och ens förmåga.

- att den enskilde får en bättre kontinuitet i vården, genom att samma personal återkommer.

 

 

Senast ändrad den 22 augusti 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer