den 19 augusti 2017
Dagens namn: Magnus, Måns
Orsa kommun - helt enkelt!
Rehabiliteringsenheten

Kontakta Arbetsterapeut/Sjukgymnast, 

Område Centrum: Orsagården, Korttidsavdelning Sparven, Trygghetsboende, LSS boende, centrala Orsa, byarna mot Hansjö
 

Område Oljonsbyn: Lillåhem, Born, byarna övre Orsa, byarna mot Skattunbyn, byarna/områden nedan- och ovanför Moravägen. 
 

Kommunens växel

0250-55 21 00. 

 

 

 

Kommunal rehabilitering

Kommunens arbetsterapeut/ sjukgymnast ansvarsområde omfattar alla Orsa kommuns innevånare. Grundläggande rättigheter för individen är bedömning samt trygghet och säkerhet.

Utöver denna nivå gäller en kort tids specifik träning av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast för att möjliggöra förbättrad aktivitetsförmåga.

Därefter ansvarar personal på boende eller i enskilda hem för vardagsrehabilitering på ordination från arbetsterapeut/sjukgymnast. Vardagsrehabilitering innebär vardagliga aktiviteter med syfte att patienten skall vara  så aktiv som hon/han kan.

Långvarig, intensiv träning ansvarar landstinget för.

Hjälpmedel

För att underlätta för Dig i vardagen finns olika hjälpmedel såsom förflyttningshjälpmedel, träningshjälpmedel, hygienhjälpmedel etc.

Behovet av hjälpmedel bedöms individuellt av en arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Inlämning av hjälpmedel från ordinärt hem:

  • Alla hjälpmedel som inte behövs ska lämnas tillbaka,
  • Hjälpmedlet ska göras rent och märkas med namn före inlämning,
  • Hjälpmedlet kan lämnas in i det stora förrådsutrymmet under Orsa vårdcentral (trappan ned när man kommer in i Vårdcentralens entré).

 

Avgifter 

Hembesöksavgift för besök av arbetsterapeut/sjukgymnast tas ut enligt kommunens avgiftsbestämmelser. Läs mer här.

För hjälpmedel debiteras Du en egenansvarsavgift beroende på vilket hjälpmedel du har behov utav. Egenansvar gäller hjälpmedel som du köper t ex griptång, sittdyna, duschpall m.m.

För lånade hjälpmedel t ex rullstol, rullator etc. betalar du en engångsavgift på 150 kr / hjälpmedel.

 

Senast ändrad den 23 september 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer