mora-orsa-logo

Starta och driva
livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering
De flesta livsmedelsverksamheter (till exempel restauranger, caféer och butiker) behöver registreras. Detta innebär att du fyller i en blankett som heter anmälan om registrering och skickar in den till miljönämnden. Blanketten hittar du under rubriken blanketter på startsidan. En avgift på 925 kronor tas ut för handläggningen.

Din verksamhet får starta tidigast två veckor efter att anmälan inkommit till nämnden om inget annat meddelats.

Att påbörja en verksamhet utan att en anmälan om registrering har gjorts är ett brott mot lagstiftningen och kan leda till åtal och böter.

Om verksamheten byter ägare
Registreringen gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste registreras på nytt. 

Riskklassning och kontrolltid
I samband med anmälan om registrering ska din verksamhet riskklassas. Alla verksamheter placeras in i olika riskklasser. Genom att riskklassa verksamheten räknas det ut hur mycket kontrolltid verksamheten ska ha. Enkelt uttryckt är att ju större risk desto fler kontrolltimmar. I kontrolltiden ingår inte bara kontroll på plats utan även inspektörens tid för planering av kontrollen samt efterföljande handläggning. Den årliga kontrollavgiften baseras på denna uträkning och ska betalas varje kalenderår. För ytterligare information om riskklassning, se Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se eller kontakta oss på miljökontoret.

Anmäl betydande ändringar
Du som företagare är skyldig att anmäla till oss på miljönämnden om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Betydande ändringar kan vara till exempel ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

Branschriktlinjer
Det finns nationella branschriktlinjer med beskrivningar om hur företag kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Riktlinjerna är frivilliga att följa men kan vara till god hjälp vid arbetet med verksamhetens egen kontroll.

I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Genom att de handlar om en specifik sorts verksamhet är de ofta konkreta och lätta att följa.
I branschriktlinjerna finns ibland även blanketter som kan vara till hjälp vid arbetet med den egna kontrollen. Branschriktlinjerna hittar du på livsmedelsverkets hemsida, www.slv.se.

 

 

 

Kontakta oss

Elisabeth Åkärbjär
miljöinspektör
Tfn 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Sara Hodler 
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 62
sara.hodler@orsa.se

Oleana Hedman (Tjänstledig)
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 49
oleana.hedman@orsa.se

Camilla Dahl
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 51
camilla.dahl@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Blanketter

Anmälan om registrering

Anmälan om ändring

 

Länkar

Livsmedelsverket

Senast ändrad den 7 juni 2018