mora-orsa-logo

Utformning av livsmedelslokal

Här nedan följer några av de saker som är viktiga att tänka på gällande livsmedelslokaler men observera att denna information inte är heltäckande.
 
Tänk på hur lokalerna ser ut där du planerar att ha din livsmedelsanläggning. Är de lämpligt utformade och bra planerade? Ju bättre planering och utformning desto lättare är det att hålla rent och därmed ha en högre livsmedelssäkerhet. Hjälp med lokalplanering kan du få av t.ex. konsulter, arkitekter och storköksplanerare. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för att lokalerna uppfyller lagstiftning.
 
Lokalens utformning
Ytskikten i lokalen ska som grundregel vara släta, täta och lätta att rengöra för att förhindra att lokalen förorenas med t.ex. smuts och bakterier. Materialen som används ska vara tåliga och stå emot fukt eftersom livsmedelslokaler rengörs ofta. Bra material är kakel, klinkers och rostfritt. Obehandlat trä suger åt sig fukt och är inte lämpligt i livsmedelslokaler, behandla dessa detaljer så att de är lätta att rengöra och inte suger åt sig fukt.

Se till att hyllor och bänkar sluter tätt mot vägg och golv så att inte smuts ansamlas. Alternativt kan du ha inredning som lätt kan flyttas för att städa bakom och under eller så ser du till att ha gott om utrymme för att lätt komma åt för rengöring. Tänk även på att rördragningar etc. sluter tätt så det är lätt att hålla rent. Belysningen ska vara tillfredsställande och lampor bör vara försedda med kåpor eller splitterfria lysrör.
 
Flödet genom lokalen
Ett bra flöde genom livsmedelslokalen är mycket viktigt. Tänk på flödet genom hela lokalen och i alla rum och utrymmen.
 

- Varumottagning: Tillräckligt utrymme i varumottagningen är viktigt så att varornas ytteremballage kan tas av utan att rena livsmedel kontamineras av smuts från t.ex. kartonger.
- Omklädningsrum: Omklädningsrummet bör vara placerat så att man kan byta om innan man kommer in i köket. Tänk på att förvara arbetskläder så att de hålls rena, till exempel avskilt från privata kläder.
- Personaltoalett: Dela inte toalett med gästerna och se till att toaletten inte ligger i direkt anslutning till beredningsutrymmen samt att det finns handfat med tvål och pappershanddukar.
- Lager och förråd: Se till att ha tillräckligt med förråd och lagerutrymmen. Förvara inte livsmedel på golvet utan på hyllor eller rullplattor. Då underlättar man rengöringen och förhindrar att smuts från golvet förs vidare via förpackningar ut på arbetsytor i resten av lokalen. Du behöver också tillräckligt med utrymme i kylar och frysar. Tänk på att separera olika livsmedelsgrupper från varandra och se till att de förvaras i rätt temperatur.
- Städutrymme: Städutrymme med utslagsvask och kemikalieförvaring placeras så att livsmedel skyddas samtidigt som det är lätt att nå utrymmet när man ska städa. För det mesta behövs en utslagsvask och en tappkran med varmt och kallt vatten. Tänk på att det behövs flera uppsättningar städredskap för toalett, kök och serveringslokal.
- Beredning/kök/kallskänk: I köket har man olika arbetsmoment som ibland kräver separata arbetsytor och ibland separata rum. Om man lagar specialkost till allergiska personer krävs det utöver speciell arbetsbänk ibland även egen utrustning.
- Handtvätt: Det behövs tillräckligt många handtvättställ i lokalen. Tvättställen ska vara försedda med tvål, pappershanddukar och papperskorg.
- Diskutrymme: Smutsig disk ska inte passera köket på väg till diskrummet. Det ska finnas god ventilation i diskrummet och se till att det går att skilja på ren och smutsig disk. Diskrummet ska i möjligaste mån vara avskilt från köket och andra beredningsutrymmen där livsmedel hanteras.
- Avfallsutrymme/soprum: Soprummet ska vara lättstädat och behållare för avfall ska rengöras så ofta som det behövs för att skadedjur inte ska dras till soporna samt för att störande lukt inte ska uppstå. 

Ventilation
Det är viktigt med god ventilation i en livsmedelslokal. Ventilationen ska vara anpassad efter lokalens storlek och den hantering som sker. Oftast behöver man kontakta en ventilationsfirma för exakta beräkningar av flöden m.m. Tänk på att undvika luftflöden från orena områden till rena områden så att livsmedel inte kontamineras. Över kokgrytor, diskmaskin och andra varma enheter behöver man ha en väl tilltagen ventilation. Tänk på att imkåpor och fläktfilter ska vara lätta att rengöra. Fläktfilter behöver oftast rengöras en gång i veckan och därför är det bra om de är lätta att ta ned.

Skadedjur
Skadedjur ska hindras från att komma in i lokalen. Skadedjur kan vara t.ex. flugor, myror, möss, råttor och spindlar. Se till att fönster, dörrar och portar är täta när de är stängda. Fönster och dörrar som står öppna ska ha insektsnät som skydd. Någon gång om året är det viktigt att man går igenom sin lokal och ser om det finns springor eller små öppningar som skadedjur kan ta sig in genom. Kontrollera även att rördragningar är tätade och att ventilationsöppningar är försedda med galler eller nät.
  

 

Kontakta oss

Elisabeth Åkärbjär
miljöinspektör
Tfn 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Sara Hodler 
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 62
sara.hodler@orsa.se

Oleana Hedman (Tjänstledig)
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 49
oleana.hedman@orsa.se

Camilla Dahl
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 51
camilla.dahl@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Senast ändrad den 11 januari 2018