mora-orsa-logo

Kunskap och egenkontroll


Lagstiftningen säger att man ska ha tillräcklig kunskap för den livsmedelshantering verksamheten har. Många avvikelser vid en inspektion beror många gånger på otillräcklig kunskap.

Förutom att ha praktisk kunskap om matlagning eller om den hantering som verksamheten har, behöver du också känna till vad livsmedelslagstiftningen säger samt ha kunskap om egenkontroll och HACCP, det vill säga hur man gör en riskbedömning i sitt livsmedelsföretag.

Egenkontroll är ett verktyg som du som livsmedelsföretagare ska ha för att producera säkra livsmedel. Egenkontrollen består av bra rutiner som styr det dagliga arbetet. Exempel på rutiner är; personlig hygien, underhåll av lokaler, skadedjur, tillagning, märkning, utbildning för personal, städning och rengöring, temperatur-
kontroll och åtgärder vid avvikelser.

Om du vill kan du ta hjälp av en konsult för att ta fram ditt egenkontrollprogram. Det viktigaste är dock att du använder dig av rutinerna och att rutinerna är anpassade till ditt företag.

All personal som arbetar med livsmedel ska ha utbildning i det egenkontrollprogram som gäller i verksamheten. Alla ska veta om vilka rutiner som gäller för deras arbetsområden och veta vad man gör om något går fel. Alla ska veta var egenkontrollpärmen, som alltid ska finnas på plats, finns någonstans.

Kontakta oss

Elisabeth Åkärbjär
miljöinspektör
Tfn 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Sara Hodler
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 62
sara.hodler@orsa.se

Oleana Hedman (Tjänstledig)
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 49
oleana.hedman@orsa.se

Camilla Dahl
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 51
camilla.dahl@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Senast ändrad den 11 januari 2018