mora-orsa-logo

Oljecisterner

Du som lagrar brandfarlig vätska, eldningsolja, diesel eller spillolja i en cistern (tank) har ansvar för att hantering och kontroll av cisternen sker på rätt sätt.

Cisterner kan rosta eller få andra skador och det är ofta svårt att se i vilket skick cisternen är. Små läckage kan också vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark eller från rörledningar i golv. Cisterner som läcker kan ge skador som blir både svåra och dyra att sanera.

Du kan dessutom få problem med att få ersättning från ditt försäkringsbolag om du haft ett läckage och det visar sig att du inte följt kraven på återkommande kontroller. Det är därför viktigt att du som har en cistern vet vilka krav som gäller och vilka krav ditt försäkringsbolag ställer.

Senast ändrad den 25 november 2016