mora-orsa-logo

Tvätt av bilar

Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Tvätta bilen i en tvättanläggning 
Tvätta din bil i en biltvättsanläggning! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven. Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

Tvättvattnet är förorenat
Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter
I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare. Många avfettningsmedel innehåller även lösnings­­­medel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Om du ändå vill tvätta bilen hemma
Man får inte tvätta sin bil på gatan så att vattnet rinner rakt ner i en dagvattenbrunn! Om man ska tvätta bilen så att vattnet rinner till en avloppsledning ska tvättvattnet först passera genom en oljeavskiljare.
Man kan tvätta bilen på gräsmattan hemma (om inte man själv eller grannen har en dricksvattenbrunn) men då rekommenderas bara vatten eller milda rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). På gräsmattan kan själva gräset och markorganismerna i jorden ta hand om det förorenade vattnet på ett bra sätt.
Om bilen står på en grusplan silas vattnet genom marken och då sker en viss rening men en del följer ändå med ner till grundvattnet. Därför är det i detta fall extra viktigt med milda kemikalier eller inga alls.

Kontakta oss

Mia Bergman, miljöinspektör
Tfn 0250-55 24 24
mia.bergman@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Senast ändrad den 11 september 2014