den 23 oktober 2018
Dagens namn: Severin, Sören
Orsa kommun - helt enkelt!

Genomförda projekt 2008 - 2017
 

Röda Kvarn – förnyelse
Projektmedel i Leader DalÄlvarna användes till biograf Röda Kvarn för att där fräscha upp och återskapa miljön i entré och biljetthall. Kommande besökare ska känna/ser sig mer välkomna till de olika arrangemangen som skall genomföras. Biografen har utsändning med web-opera genom Metropolitan i New York.

Besöksutveckling i Fryksås
Beskrivning i bokform över Fryksås utveckling från fäbod till tursitmagnet. Boken har blivit en viktig pusselbit för att förstå utvecklingen och förändring i Fryksås. Genomförare av projektet är Fryksås fäbodlag.

Vandringsleder i Orsa
Projketidén var att kunna erbjuda besökaren i Orsa en möjlighet att med enkel information ta sig runt valda delar av Orsa genom vandring, cykling och ridning. I projektet gjordes en inventering av befintliga leder vilket sedan ledde till viss upprustning men framförallt till ett helt nytt, internetbaserat kartmaterial, som är lätta att uppdatera med minimal kostnad. Genomförare av projektet var Näringslivs- och utvecklingskontoret Orsa Kommun.
 
Värdskap ökar tillväxt och attraktivitet i Orsa
Orsa Kommun skapade hösten 2010 och våren 2011 en interaktiv webbaserad utbildning i värdskap för alla kommunmedarbetare och för ett antal anställda i besöksnäringsföretag i Orsa. Projektansvarig Orsa kommun.
 
Orsa Torghandel
Orsa Kommun tillsammans med de lokala livsmedelsproducenterna ville prova torghandel i Orsa centrum ett antal lördagar. Det skulle ge ett större utbud och möjligheter till utökad service på orten och dra nya kunder till regionen. En växande efterfrågan av lokalt producerade livsmedel och en större medvetenhet kring kopplingen mellan lokalproducenter och öppna landskap var starka motiv till att pröva torghandel. I projektet byggdes enhetliga, portabla marknadsstånd.
 

Orsa Kulturcentrum
Projektets mål:
Orsa Grafikstation ville skapa ett kulturellt kraftcentrum där alla konstutövare samlas, blir partners för att tillsammans verka i ett kulturcentrum. Metoden bygger på öppen verksamhet utåt, webbsajt, skyltning, annonsering, återkommande kurser.
Anpassade lokaler. Utställningar, samarbete med andra inom kultur/besöksnäring. Aktiv verksamhet.
Studiebesök har det varit från andra grafikverkstäder som t.ex. Falun. Resultaten är över förväntan redan.

Rainbow Fields Festival Gathering
Rainbow Fields är namnet på 2012 års stora kultur- och miljösatsning i Dalarna - ett evenemang med stark miljöprofil och syfte att bevara världens vildmark. Under en vecka i augusti förvandlades Orsa till en färgsprakande mötesplats för musik och kultur från hela världen.

Orsayran
”Orsayran är en gatumusikfestival som genom åren breddats och utvecklats. I projektet utvecklades Orsayran än mer. I ett mångkulturellt samhälle där också musiken blir ett allt viktigare och större inslag blev avsikten att bredda utbudet inom ramen för Orsayran och föryngra för att skapa en positiv möjlighet för unga musikanter att musicera tillsammans och även med mer rutinerade musikanter. Orsayran är tillgänglig för alla och därmed fri från entréavgift.

Sångläger Skattungbyn
- Lägret utvecklades till en hållbar professionell verksamhet med Unga Ledare där lekfullhet, kreativitet och musik gav barnen en oförglömlig upplevelse och skulle sedan vara självgående 2013. Man jobbade med att hitta sponsorer, spred kunskapen om lägrets idé både nationellt och internationellt. I projektet utvecklades marknadsföringen.

Framtidslandet
Orsa kommun har tillsammans med flera aktörer undersökt förutsättningarna för att inrätta en mässa på temat hållbar utveckling. Mässan ägde rum i Tallhed, Orsa kommun i juni 2013. Mässan var ett forum för spridning av nya kunskaper och idéer kring temat hållbar utveckling.

 

 

Senast ändrad den 12 september 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer