den 17 december 2018
Dagens namn: Stig
Orsa kommun - helt enkelt!

Bygdemedel

Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv, service eller för att på andra sätt vara till nytta för bygden. Medlen kommer från de bygdeavgifter som vattenföretagen, enligt vattendomar, måste betala till de vattenregleringsfonder som Länsstyrelsen förvaltar. Läs mer och ansök om bygdemedel på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida.

Leader

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Programmet är nu ännu tydligare än tidigare, fokuserat på att styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla.

 

Läs mär om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida eller Jordbruksverkets hemsida.

Senast ändrad den 18 december 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer