den 17 december 2018
Dagens namn: Stig
Orsa kommun - helt enkelt!

Finansiering & råd

När du ska göra en investering och söker finansiering för det är det normalt att du kontaktar någon av de banker som finns i regionen. Du förväntas alltid kunna gå in med någon form av egen finansiering för att komplettera lånedelen. Banken vill också ha säkerhet för sitt lån.

Ibland räcker inte bankens finansiering, då finns det möjligheter att komplettera finansieringen med ett lån hos AMLI (statligt/regionalt finansierat låneinstitut för komplettering av krediter). För vissa typer av investeringar/branscher finns det också möjlighet att söka företagsstöd hos Länsstyrelsen (investeringar < 25 Mkr) eller hos Tillväxtverket ( investeringar >25 Mkr). 

Almi
Almi erbjuder finansiering av innovationer, företagsstarter och företagsutveckling. Till Almi vänder du dig när du har svårt att hitta lånefinansiering som täcker hela ditt behov på annat håll. Almi erbjuder också affärsutveckling. Det innebär bland annat rådgivning, kontaktförmedling och olika utvecklingsprogram.
www.almi.se/gavledala

Arbetsförmedlingen
Här hittar du information om Starta eget bidrag
www.arbetsformedlingen.se

Verksamt
Detta är en hemsida med samlad information och service från myndigheter till företag. Sidan innehåller verktyg och e-tjänster som underlättar för dig som driver eller vill starta eget företag. Här kan du fylla i skatte- och avgiftsanmälan samt registrera ditt företag till bolagsverket.
www.verksamt.se 

Coompanion
Företagsrådgivaren när människor vill starta eget tillsammans. Coompanion finns på finns på 25 platser i landet och ägs lokalt av medlemmar.
http://new.coompanion.se/ 

Företagsinkubator
Inkubatorprogrammet erbjuder en dynamisk process för att utveckla idéer till affärer. Vi tillhandahåller stöd till finansiering, support och coachning.
www.dalarnasciencepark.se/

Länsstyrelsen
Här kan du söka stöd och bidrag för ditt företag.
www.lst.se

Jordbruksverket
Jordbruksverket har två nya stöd för investeringar klara att sökas av företag på landsbygden. Enligt Jordbruksverket definieras Orsa kommun som en landsbygdskommun och därmed är alla företag i kommunen, som uppfyller kraven i övrigt, berättigade att söka såväl lantbrukare som övriga företagare.

Beskrivning av Förädlingsstödet
Stödet ska göra att du kan förädla fler egenproducerade eller inköpta jordbruksprodukter till livsmedel och sedan sälja dem på en lokal marknad eller att det genom förädling av jordbruksprodukter till livsmedel gör att det blir fler arbetstillfällen på landsbygden.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar/foradlingsstod.4.6ae223614dda2c3dbc44f34.html

Beskrivning av investeringsstödet Nya jobb på landsbygden
Du kan få stöd för investeringar i anläggningar, utrustningar och maskiner i företag inom turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang samt kultur och nöjen. Investeringen ska bidra till att det skapas flera arbetstillfällen på landsbygden. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar/nyajobbpalandsbygden.4.6ae223614dda2c3dbc44fca.html


Region Dalarna
http://www.regiondalarna.se

Tillväxtverket
www.tillvaxtverket.se

Banker
Handelsbanken
Nordea
Swedbank
JAK

Blanketter
Affärsplan - Almi
Budgetmall - Almi
Skatte- och avgiftsanmälan

 

 

 

Senast ändrad den 18 oktober 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer