Upphandling

Upphandlingsenheten för Orsa Kommun finns i Mora och har ett huvudansvar för samordning av varor och tjänster med syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga konstnad.

Upphandlingsenheten har ett ansvar, i nära samarbete med medlemskommunerna att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, att upphandling genomförs och att ramavtal tecknas inom beslutade områden. Under länken nedan hittar du mer information om upphandling, och vilka upphandlingar som är aktuella just nu.

Upphandlingsenheten i Mora

Aktuella upphandlingar i Orsa

Aktuella upphandlingar i våra grannkommuner

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer