den 22 juli 2017
Dagens namn: Magdalena, Madeleine
Orsa kommun - helt enkelt!

I årskurs 4–6

Tekniska lösningar

• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade

med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och

broar.

• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller

rörelse, till exempel larm och belysning.

• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt

användning

i hållfasta och stabila konstruktioner.

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag

till lösningar, konstruktion och utprövning.

• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila

strukturer,

mekanismer och elektriska kopplingar.

• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och

måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vattenoch

avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de

samverkar.

• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker

till detta.

• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska

lösningar.

Senast ändrad den 9 september 2011
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer