den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!

Trygghet och arbetsro

I Orsas skolor, förskolor och fritidshem råder nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. Alla vuxna i förskola, fritidshem och skola har ansvar för att reagera när de gemensamma reglerna överträds. Värdegrunden ska vara en självklar del i barnens och elevernas liv, därför ska förskolan/fritidshemmen/skolan bistå föräldrar med att få barn och elever att förstå och respektera de normer och etiska koder som gäller i vår sociala gemenskap. Även här kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet in samt arbetet med våra planer mot diskriminering och kränkande behandling. Alla har rätt till trygghet och arbetsro.

Våra planer mot diskriminering och kränkande behandling

 Bergets förskola (177 kb)
 Bergetskolan och fritidshemmet (181 kb)
 Brantuddens förskola (163 kb)
 Digerbergets skola och fritidshemmet (248 kb)
 Fritidshemmet Solsken (143 kb)
 Harabackens förskola (155 kb)
 Kyrkbyns skola och fritidshemmet (200 kb)
 Lillåns förskola (154 kb)
 Lindornas förskola (282 kb)
 Orsaskolan (249 kb)
 Trimsarvets förskola (233 kb)
Senast ändrad den 7 november 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer