mora-orsa-logo

Energi 

Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnyelsebara energikällor. Så står det i svensk miljölagstiftning (miljöbalken). Det innebär att du som företagare ska:

1) Skaffa kunskap om energianvändningen.

2) Identifiera möjliga åtgärder.

3) Fortlöpande genomföra skäliga åtgärder. 

Att arbeta med dessa frågor innebär förstås miljönytta men ofta även stora besparingar vad gäller energikostnaderna.

För företagare finns det mycket råd och stöd att få via kommunen, länsstyrelsen och Energimyndigheten (se länkar till höger). 


 

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare, Annika Persson
0250-55 22 15
energiradgivningen@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Energi- och klimatrådgivning
Mora
Orsa
 

Länkar

Länsstyrelsen

Energimyndigheten

 

Broschyrer

Nu är ansvaret ditt

Ekonomiskt stöd energikartläggning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi

Senast ändrad den 7 juni 2018