mora-orsa-logo

Solarium

 

Anmälan

Ska du starta ett solarium som upplåts till allmänheten måste du först anmäla detta till miljökontoret som är tillsynsmyndighet. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar (träningscenter, hotell, hygiensalonger, med mera).
Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Du anmäler din solarieverksamhet på blanketten ”Anmälan om hygienisk behandling” som du hittar i blankettarkivet till vänster.

Strålskyddsregler
För att minimera risken för brännskador hos kunderna ska solarium uppfylla kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5). Några av kraven är följande:

 • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
 • Skyddsglasögon ska finnas för alla som använder solarium.
 • Information om lämplig soltid ska finnas anslagen väl synligt för den som ska använda solariet.
 • I obemannad verksamhet ska strömförsörjningen vara försedd med ett extra tidur som slår av nätspänningen till solariet efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch med ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas uppsatt intill eller på varje solarium, där betalning/bokning görs och där solningsschema finns uppsatt.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att människor inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • I verksamheten får det inte tillhandahållas kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solning och som kan förstärka den ultravioletta strålningens verkningar.


Hygien

 • Det ska finnas utrustning för att göra rent och desinfektera solariebädden efter varje kund.
 • Det ska finnas engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring i varje solarieutrymme.
 • Se till att det finns skyddsglasögon och att dessa desinfekteras efter varje kund. Alternativt att det finns engångsglasögon eller att kunden kan få köpa solarieglasögon.
 • Det bör finnas tillgång till dusch, men det är inget krav.


Avgifter
Miljökontoret tar ut en avgift motsvarande två timmars handläggning för handläggning av anmälan. Avgift för tillsyn tas ut i timavgift. För närmare information om taxor samt aktuell timtaxa klicka här.

Vill du veta mer?
Strålsäkerhetsmyndigheten har bra information på sin hemsida för yrkesverksamma. För allmänheten finns informationen ”Råd för att skydda din hälsa”. Det går även bra att ringa till oss på miljökontoret tel 0250-55 21 57.

 

 

Kontakta oss

Susanne Brus
miljöinspektör
Telefon: 0250-55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

SSM-föreskrifter

Blanketter

Anmälan solarieverksamhet

Senast ändrad den 5 april 2018