den 27 maj 2017
Dagens namn: Beda, Blenda
Orsa kommun - helt enkelt!
Din UPPSAMLINGSPLATS ligger här:

 

 

Boende inom centrala Orsa, Lisselhed, Lindänget, Näset, Sandhed, Hansjö och Bäcka förväntas behöva evakueras vid ett dammbrott. Uppsamlingsplatser är:

Bergetskolan

Hansjö Bygdegård

 

 
Frågor & svar

  

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?

Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?

Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en uppsamlingsplatsen om läget är akut.

Hur ska jag göra med min sjuka gamla mor ?

Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till uppsamlingsplatsen ska du ringa till kommunens informationscentral.

Får jag ta med mig mitt husdjur?

Ja.

Kan jag hjälpa till med något?

Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens informationscentral.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?

Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid.

Kan det vara farligt i riskområdet?

Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMMBROTT

Så gör du om en damm i Dalälven går sönder

Utbredning av vattenmassorna vid dammbrott i Trängslet

Dammbrott kan leda till att
stora områden svämmar över

Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över. 

Orsa kommun skulle kunna påverkas om någon av länets större dammar skulle brista. Det här är en plan för vad du ska göra om det blir ett dammbrott som påverkar dig.

Generell information om dammbrott hittar du också här: Länsstyrelsens sida om dammbrott

Vad händer vid ett dammbrott?

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen. 

Om Trängsletdammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det 6-7 timmar innan vattnet når  Orsa centrum. Vill du se hur området där du bor kan påverkas om en damm skulle gå sönder kan du titta närmare på denna länk: Dammbrott, utbredning
 

Så får du reda på
att en damm har gått sönder

Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten via radio, kommunens hemsida samt i vissa fall via besök.- Du kan också få information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.

Utrymning i riskområdet

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott bör du som kan ordna egen transport lämna riskområdet snarast. Har du ingen annanstans att ta vägen, ta dig till din uppsamlingsplats. 

Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till din uppsamlingsplats får information om hur du får hjälp i radions kanal P4 i Viktigt meddelande till allmänheten.

Mer information om var din uppsamlingsplats ligger hittar du på den här sidan.

ÖVERSVÄMNING UTAN DAMMBROTT

Vid vårflod och riklig nederbörd kan det bli stora översvämningar utan att någon damm brister. Här kan du se vilka områden som beräknas översvämmas vid höga flöden utan dammbrott: 

100-årsflöde

Högsta beräknade flöde (10 000-årsflöde)

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar för att skydda dig själv och din egendom. På Din säkerhets sida, www.dinsakerhet.se,  får du veta mer om vad du själv kan göra.

Utrymning av skolor
och annan kommunal verksamhet

Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen. 

Information

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via webben, Facebook och andra kommunikationskällor.

Kommunen har krisinformation på sin webbsida
www.orsa.se

Information finns också på Dalarnas kriswebb
 

Senast ändrad den 21 april 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer