Djur som olovligen befinner sig på annans mark eller är bortsprungna anmäls till polismyndigheten.

Vid ny-, på- eller ombyggnad av stall, krävs en förprövning. Denna anmäls till länsstyrelsen.