mora-orsa-logo

Hygienisk verksamhet

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och det finns risk för blodsmitta? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljönämnden. Har du redan en verksamhet men ska byta lokal så behöver du också göra en anmälan eftersom en ny riskbedömning behöver göras. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. 

Mer information kan ni hitta på Socialstyrelsens hemsida

 

Kontakta oss

Susanne Brus 
miljöinspektör
Telefon: 0250-55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Miljökontoret
Telefon: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Socialstyrelsen

Blanketter

Anmälan hygienisk behandling

Senast ändrad den 7 juni 2018