den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

Kvalitet i Orsa kommun

Kvalitet o utveckling

 

Kommunens kvalitet i korthet


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med 200 kommuner tagit fram ett 40-tal frågor som ur ett medborgarperspektiv speglar kvaliteten i kommunerna. Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer.

I kvalitetesdatabasen Kolada hittar du de senaste årens resultat av KKiK

 
 
 
Senast ändrad den 10 februari 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer