mora-orsa-logo

Märkning

 

Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att konsumenter inte blir lurade när de handlar mat.

Sedan den 13 december 2014 är det nya krav på hur märkningen av livsmedelsvaror ska se ut. Vi på Miljökontoret i Mora Orsa vill kort berätta om hur kraven i förordningen om livsmedelsinformation, även kallad informationsförordningen, (EU) nr 1169/2011 påverkar dig. 

Förordningen gäller alla livsmedel som säljs till slutkonsument och även för livsmedel avsedda för storhushåll. Den nya förordningen tar även upp ändrade regler för hur malet kött benämns (började gälla 1 januari 2014), ursprungsmärkning av kött (började gälla 1 april 2015) samt näringsdeklaration (börjar gälla 13 december 2016).

Varför ändras reglerna?

Livsmedelslagstiftningen är den samma som i resten av Europa. EU vill att de ändrade reglerna bland annat ska hjälpa konsumenter:

·         att lättare läsa texten på förpackningar

·         att göra informerades val utifrån miljö och etik

·         att göra säkra val utifrån allergi och hälsa

Exempel på regeländringar

Teckenstorlek Höjden på bokstaven lilla x ska vara minst 1,2 mm på förpackningar med större yta än 80 cm2. Om förpackningens yta är mindre än 80 cm2 ska höjden vara minst 0,9 mm.

Allergiinformation Ämnen som orsakar allergi eller intolerans ska skrivas på ett sätt som tydligt skiljer dessa ämnen från övriga ingredienser. Till exempel genom att använda fet stil, ett annat typsnitt eller bakgrundsfärg.

Obligatorisk näringsdeklaration ska innehålla uppgifter om: energivärde och mängder av fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt. Regeländringen börjar gälla från och med 13 december 2016.

Vegetabiliska oljor och fetter ska skrivas i innehållsförteckningen under benämningen vegetabiliska oljor. Dessutom ska det stå vilka råvaror som använts för att tillverka dessa oljor och fetter.

För att få mer information, sök på (EU) nr 1169/2011 på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se

 
 

 

 

Kontakta oss

Elisabeth Åkärbjär
miljöinspektör
Tfn 0250-55 22 74
elisabeth.akarbjar@orsa.se

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Sara Hodler 
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 62
sara.hodler@orsa.se

Oleana Hedman (Tjänstledig)
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 49
oleana.hedman@orsa.se

Camilla Dahl
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 51
camilla.dahl@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

 

 

Länkar

Livsmedelsverket - märkning av mat.

Senast ändrad den 11 januari 2018