mora-orsa-logo

Att elda i kamin eller panna

Under den kallare årstiden eldar man mer i kaminer och pannor.

Vedeldning bidrar dock med skadliga ämnen både för klimatet och för människors hälsa. I tätbebyggda områden innebär vedeldning ofta problem då röken kommer in över grannfastigheterna. Därför är det viktigt att lära sig att använda bränslet och elda sin panna eller kamin så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen minimeras.

Hur man eldar avgör i hög grad hur mycket föroreningar som bildas. Se till att få en utförlig drifts- och skötselanvisning av fabrikanten och var noga med att följa anvisningarna.

Nedan följer några åtgärder som minimerar utsläppen vid eldning:

  • Använd endast torr ved. Veden bör vara lagrad under tak i minst ett år.

  • Hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke mm. hör till avfall, vilket inte får eldas.

  • Eldning med briketter, flis och pellets av trä ger nästan alltid lägre utsläpp av föroreningar jämfört med vedeldning. För vissa av dessa bränslen krävs dock kompletteringar av anläggningen.

Ett enkelt sätt att kontrollera om du har en god förbränning är att titta på röken. Vid god förbränning är röken i det närmaste osynlig och ses bara som ett värmedaller, eller vit av kondenserad vattenånga under kalla vinterdagar. Vid ofullständig förbränning får du svart eller mörkgrå rök med kraftig lukt. Är röken gulaktig betyder det att den innehåller mycket tjära.

För mer information om hur man eldar rätt för att uppnå en effektiv uppvärmning och för att eldningen inte orsakar olägenhet för andra, läs naturvårdsverkets broschyr ”Elda rätt”. Se även Naturvårdsverkets hemsida.

Kontakta oss

Susanne Brus 
miljöinspektör
Tel: 0250-55 21 37
susanne.brus@orsa.se

Miljökontoret
Tel: 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Elda rätt

Naturvårdsverket, eldning

Senast ändrad den 5 april 2018