mora-orsa-logo

Agnmyren/Klikten

Området mest känd för sin grodlek på våren då hundratals grodor vallfärdar från övervintringsplatserna till dammen som finns. 

Hitta till Agnmyren/Klikten

Senast ändrad den 13 mars 2017