den 17 december 2018
Dagens namn: Stig
Orsa kommun - helt enkelt!
KONTAKT

Om du vill hjälpa oss att stödja Orsa Musikskola och dess elever så kontaktar du

Marianne Leek, 070-692 23 06 marianneleek23@gmail.com

 
BLI MEDLEM

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften, 50 kr för enskild medlem eller 100 kr för familj.

Avgiften och ev. gåvor sätts in på plusgirokonto 439 14 06-8


Stöd Orsa Musikskola och Orsas uppväxande musiktalanger!

Sång och musik har en alldeles särskild förankring i Orsa. Här har funnits och finns fortfarande storheter inom folkmusiken,
men musiken har ett brett spektrum
och kunnandet är stort – hjälp oss att stödja våra unga talanger!

Musikskolans vänner är en ideell förening som bildades i februari 1997 och arbetar med att på olika sätt stödja Orsa Musikskola.
Genom åren har vi bland annat ordnat musikläger och hjälpt till vid musikevenemang som musikskolan arrangerar.

Vi brukar exempelvis stå för kaffe & bröd samt garderob – intäkter används till att stödja musikskolan och dess elever. Det kan vara bidrag till mat, buss och transport eller andra kostnader vid exempelvis läger.

Föreningen har också som uppgift att förvalta Orsa Musikfond, som har till syfte att med premier och stipendier uppmuntra sång- och musiktalanger till vidare utbildning och förkovran. Detta görs både i form av mindre ”Piccolo-stipendier” vid skolornas sommaravslutningar samt med ett större stipendium.

Du som vill stödja Orsa Musikskola kan hjälpa oss i vårt arbete på flera sätt. Du kan bli medlem i föreningen, hjälpa till vid olika evenemang eller sätta in en gåva på föreningens plusgirokonto. Vi välkomnar också nya till styrelsen. Du förbinder dig inte till något.

Vi håller kontakt och hör efter om du har möjlighet att hjälpa till när vi har något evenemang på gång!

Senast ändrad den 26 september 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer