den 29 juni 2017
Dagens namn: Peter, Petra
Orsa kommun - helt enkelt!
Ordförande

Mikael Thalin (c), kommunalråd

Mikael Thalin, (c), ordf.

 

Utskottet för samhälle

 

Utskottet för samhälle (tidigare kommunstyrelsens kultur- och serviceutskott) är ett nyinrättat utskott under kommunstyrelsen. Utskottet ska bereda ärenden som tidigare låg på fritids- och serviceutskottet samt kulturnämnden. 

SAMMANTRÄDESPLAN 2017

Ledamöter Parti Funktion Kontakt
Mikael Thalin (c) Ordförande  
Hans Sternbro (s) Vice ordförande  
Rosanna Thyrén (c)    
Anders Jemthagen (m)    
Tony Samuelsson (v)    
Ersättare      
Ronnie Lovén (c)    
Jan Lovén (c)    
Renate Tegethoff Jobs (l)    
Anders Rosell (s)    
Hans-Göran Olsson (s)    

 

Senast ändrad den 15 februari 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer