mora-orsa-logo

Klimatpiloterna

Klimatpiloterna är en studiecirkel som arrangerats av Energi- och klimatrådgivningen i Orsa och Mora, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet under två tillfällen 2016 

Bakgrunden till projektet är de stora negativa klimatförändringar som utsläppen av växthusgaser förorsakar samt behovet av att omgående och drastiskt minska dessa utsläpp. Projektet syftar till att engagera och stödja privatpersoner i en process där deras konsumtion och beteenden förändras, så att negativ miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser minskar. Om utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent till år 2020 krävs ett förändringsarbete som genomsyrar hela samhället. Kunniga, motiverade och välinformerade medborgare är en förutsättning för att var och en ska kunna avgöra hur just de ska agera för att minska sin klimatpåverkan.

Varje studiecirkel har omfattat 6 träffar med olika fokus och uppdrag.
1. Matlagning av lokala, ekologiska, vegetariska produkter. 
2. Eltjuvar i mitt hem. Uppdraget var att leta och lista eltjuvar i det egna hemmet. Jenny Back från Nodava berättade om Avfallstrappan.
3. Vårt dagliga bröd, inventering av vad som finns i kyl- och frys vad gällde aromämnen, tillsatser och ursprungsland på varorna.  I uppdraget ingick även att leta ekologiska varor.
4. Köpstopp. Deltagarna fick lista det som var nödvändigt att handla och avstå från resten. 
5. Klimatsmart fritid. Uppdraget var att planera en klimatsmart resa eller fritidsaktivitet. 
6. Badskumt. Deltagarna fick göra en inventering av vilka produkter de hade i badrumsskåpet och städskåpet och vilka kemikalier de innehöll. Lillian Lundin Stöt föreläste om naturskyddsföreningens kampanj, ”Fräsch på riktigt” om kemikalier i vardagen.
 
Till höger här på sidan finns länkar till de olika uppdragen för att du som vill ska kunna använda dem i din egen vardag. Här finns också en kort text med reflektioner och kommentarer från några av deltagarna.
 

 

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivare

Annika Persson
Tfn 0250-55 23 09
annika.persson@orsa.se
 

Länkar och dokument

Matlagning- vårt dagliga bröd 
Recept
Eltjuvar
Köpstopp
Klimatsmart fritid
Badskumt

Reflektioner från deltagarna
 

Senast ändrad den 17 januari 2017