den 25 juni 2018
Dagens namn: David, Salomon
Orsa kommun - helt enkelt!

Bredband i Orsa

 

Syftet med en bredbandsstrategi för Orsa kommun är att skapa en gemensam målbild; samt att belysa utvecklingsbehoven av fiberutbyggnad.
Strategin ska också fungera som en viljeinriktning och ett stöd för samordning av aktörer vid utbyggnad och planering av fibernät i Orsa kommun. Den skall också på en övergripande nivå klargöra kommunens roll för att uppfylla regeringens och länets (Länsstyrelsen Dalarna) bredbandsmål.
 
 
Bredbandsstrategi för Orsa kommun ersätter kommunens tidigare IT-infrastrukturprogram från 2002. IT och Internet är innovationer som har en stor betydelse för dagens samhälle. Framtiden kommer att medföra ett ökat behov av bredband med höga överföringshastigheter.
Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige med det övergripande målet att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. Det innebär att år 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. En förutsättning för att möta dessa mål är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet.
För att kunna uppnå målet krävs en omfattande utbyggnad av nätinfrastrukturen. I Orsa kommun levereras bredband via ADSL, fiber eller via mobilnätet idag. I stort sett alla har tillgång till Internet, däremot varierar överföringskapaciteten över geografin i kommun. En fortsatt utbyggnad av både fast och trådlös IT- infrastruktur än nödvändig för att uppnå det kommande behovet hos kommuninvånarna samt företag och näringsliv.
Senast ändrad den 11 januari 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer