den 21 februari 2018
Dagens namn: Hilding
Orsa kommun - helt enkelt!

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning med uppgift att arbeta med ett fördjupat demokratiarbete i kommunen.

Beredningen har följande sammansättning:

Ledamot Ersättare
Liselott Länsmans (c), ordf Åke Falk (c)
Bo Hermansson (m) Ronnie Persson (c)
Olle Jobs (l) Shigeru Ishida (l)
Mohamed Adullahi (mp) Joseph Meens (mp)
Anders Rosell (s) Gunilla Elings Friberg (s)
Liselotte Hammarbäck (v) Matts Bäckman (v)
Malin Sundin (kd) Bengt-Åke Svahn (kd)
Per-Arne Strandberg (sd) Hans Andersson (sd)

 

Senast ändrad den 14 september 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer