den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning med uppgift att arbeta med ett fördjupat demokratiarbete i kommunen.

Beredningen har följande sammansättning:

Ledamot
Ersättare
Liselott Länsmans (C), ordförande Åke Falk (C)
Gunilla Frelin (M) Ronnie Persson (M)
Olle Jobs (L) Shigeru Ishida (L)
Mohamed Adullahi (MP) Joseph Meens (MP)
Anders Rosell (S) Gunilla Elings Friberg (S)
Liselotte Hammarbäck (V) Matts Bäckman (V)
Malin Sundin (KD) Bengt-Åke Svahn (KD)
Per-Arne Strandberg (SD) Hans Andersson (SD)

 

Senast ändrad den 23 april 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer