mora-orsa-logo

Matavfall/Animaliska biprodukter 

Animaliska biprodukter (ABP) från livsmedel
Matavfall som uppstår i restauranger, butiker eller liknande verksamheter och som innehåller animaliska beståndsdelar kategoriseras som animaliska biprodukter. Animaliska biprodukter ska omhändertas i godkänd förbrännings-, biogas- eller komposteringsanläggning.

Eftersom matavfall kan innebära en smittorisk för djur får produktionsdjur inte utfodras med animaliska biprodukter.

Produktionsdjur är i detta fall djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, fjädrar, skinn eller andra produkter. Till livsmedel räknas bland annat kött, mjölk och ägg.

Det är också förbjudet att utfodra grisar och fåglar som är sällskapsdjur, djurparksdjur eller cirkusdjur med matavfall.

Det räcker med att det som kommer från köket innehåller små mängder animaliskt, eller att det finns risk för att det har kommit i kontakt med något animaliskt, för att det ska vara förbjudet.

Sällskapsdjur, hundar som inte är sällskapsdjur (till exempel jakt- och draghundar), pälsdjur, djurparksdjur och cirkusdjur kan i vissa fall få utfodras med animaliska biprodukter. I dessa fall måste både den som utfodrar djuren samt den som lämnar ut matavfallet vara registrerade hos Jordbruksverket. Den som lämnar ut produkterna ska även intyga att det som lämnas är kategori 3-material (hur animaliska biprodukter kategoriseras går att läsa i Jordbruksverkets information "Kategorisering av animaliska biprodukter" se länk till höger) och att det är avsett som foder. Intygandet görs på ett särskilt papper (handelsdokument).

Även om du endast lämnar ut eller tar emot livsmedelsavfall av vegetabilisk härkomst ska du kontakta Jordbruksverket eftersom du troligtvis kommer att behöva registreras även för denna hantering.

 

Kontakta oss

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se
 

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Kategorisering av animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter från livsmedel

Utfodring med animaliska biprodukter

Senast ändrad den 24 april 2017