den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
 
Kontakta oss

Huvudkontor MORA
Besöksadress: Fredsgatan 12
Postadress: 792 80 Mora
Telefon: 0250-262 70
Fax: 0250-148 39

Öppettider Mora:
Måndag-fredag 13.00-15.30

Besökskontor ORSA
Besöksadress: Dalagatan1
Postadress: Box 23,
794 21 Orsa 

Öppettider Orsa:
mån-tis, tor-fre 13.00-15.30

Öppettiderna kan variera vid semestertider och högtider, kontakta förvaltningen för aktuella öppettider.

stadsbygg@mora.se

 

Ny översiktsplan för Orsa kommun

I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas nya byggnader, var det behövs nya cykelvägar och vilka områden som är viktiga grönområden.

Översiktsplanförslaget ställs nu ut 18 januari - 22 mars 2019.

Förslaget till ny översiktsplan har tidigare varit ute på samråd, där har alla som vill kunnat lämna in synpunkter på förslaget till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Efter samrådet har kommunen gått igenom alla synpunkter och gjort några ändringar. Planförslaget ställs nu ut för att alla ska kunna se vilka ändringar som gjorts.

Om inga fler större ändringar behöver göras efter utställningen så antas planen sedan politiskt, och sedan vinner den laga kraft. När översiktsplanen vunnit laga kraft så gäller den, och kommunen börjar arbeta efter den.

Klicka på länkarna i spalten till höger för att läsa planens delar.

Synpunkter på översiktsplanförslaget ska senast 22 mars ha kommit till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Skicka till: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, 792 80 Mora eller via e-post stadsbygg@mora.se

Behandling av personuppgifter
Det är frivilligt att ange sina personuppgifter när du lämnar dina synpunkter men väljer ni att inte ange någon kontaktuppgift så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Dina synpunkter kan lämnas ut på begäran då det är en allmän handling. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter.

Senast ändrad den 16 januari 2019
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer