mora-orsa-logo

Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel. Säljer eller tillverkar du kosttillskott är du en livsmedelsföretagare och ska registrera din verksamhet hos miljökontoret. Blankett för registrering finns i menyn till vänster. Kommunen tar ut en avgift för registrering och kontroll. Kontakta miljökontoret för mer information.

Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att produkten du säljer är säker och rätt märkt. Miljökontoret kontrollerar att ditt livsmedelsföretag lever upp till kraven i lagstiftningen samt även att du som livsmedelsföretagare har tillräckliga kunskaper för att bedriva din verksamhet. Du ska även veta och kunna svara på varifrån du har fått dina produkter och/eller råvaror, du ska alltså kunna spåra allt ett steg bakåt i livsmedelskedjan. Detta kallas spårbarhet. Levererar du dina produkter till andra detaljhandlare eller grossister ska du även kunna spåra dina produkter ett steg framåt i livsmedelskedjan. 

 

Vad är ett kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel. För att en produkt ska få kallas kosttillskott ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Produkten ska vara avsedd att komplettera en normal kost
  • Produkten ska utgöra en koncentrerad källa för näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan
  • Produkten ska tillhandahållas i avdelade doser, till exempel i form av kapslar, tabletter, portionspåsar med pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande former som är avsedda att intas i små uppmätta mängder.

Med näringsämnen menas här vitaminer och mineraler. Ämnen med näringsmässig verkan är ämnen som bidrar till att täcka kroppens behov, som till exempel aminosyror, fettsyror och svavelföreningar. Ämnen med fysiologisk verkan är ämnen som påverkar kroppens processer, till exempel för viktminskning eller prestationshöjning. 

Kosttillskott får får endast levereras färdigförpackad till konsumenten. 

Produkter som klassificerats som läkemedel eller naturläkemedel kan aldrig vara kosttillskott. Inte heller produkter såsom måltidsersättningar, energidrycker eller sportprodukter till exempel proteinpulver eller ”bars” får säljas som kosttillskott. 

 

Märkning av kosttillskott

Kosttillskott ska vara korrekt märkta och informationen vara på svenska och lätt att läsa och förstå. Felaktig märkning kan bära direkta hälsorisker men även vara vilseledande. Eftersom kosttillskott räknas som ett livsmedel ska de märkas enligt de generella regler som finns i  förordning (EG) nr 1169/2011. Utöver dessa regler ska kosttillskott även vara märkta med följande obligatoriska uppgifter:

  • Namnet på de kategorier av näringsämnen eller ämnen som kännetecknar produkten, eller uppgifter om beskaffenhet av dessa näringsämnen.
  • Rekommenderad daglig dos.
  • En varning för att överskrida den angivna rekommenderade dosen.
  • Att kosttillskott inte bör användas som ett alternativ till en varierad kost.
  • Att produkten bör förvaras utom räckhåll för små barn.
  • Mängd av vitaminer eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan.

Dessutom ska alla kosttillskott märkas med ”Kosttillskott”.

Ett kosttillskott får aldrig tillskrivas egenskaper som som innebär att de kan förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar eller antyda sådana egenskaper.

Närings- och hälsopåståenden om ingredienser eller ämnen i kosttillskott är frivilliga märkningsuppgifter. Men, endast godkända närings- och hälsopåståenden får göras. Dessa hittar man i förordning (EG) nr 1924/2006.

Branschorganisationen Svensk Egenvård har tagit fram branschriktlinjer som stöd till de som säljer och/eller tillverkar kosttillskott. De kan även hjälpa till med information, märkningsbedömningar och utbildningar. 

Kontakta oss

Magnus Lundberg
miljöinspektör
Tfn 0250-55 21 59
magnus.lundberg@orsa.se

Miljökontoret
Tfn 0250-55 21 57
miljokontoret@orsa.se

Länkar

Mer om kosttillskott

Märkning av kosttillskott

Branchriktlinje Svensk Egenvård

Senast ändrad den 9 januari 2018