den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!

RKL val 2018

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige sker den 9 september. Ditt röstkort skickas hem till dig i mitten av augusti. På röstkortet finns information om vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Om du inte kan rösta på valdagen kan du förtidsrösta. Förtidsröstningen pågår från den 22 augusti till den 9 september. 

Öppettider förtidsröstning

I Orsa kan du förtidsrösta i Kommunhuset, Parkgatan 1, under följande tider:

Vardagar kl 09:30-16:30, lunchstängt 11:30-13:00.
Måndag och torsdag kl 09:30-19:00, lunchstängt 11:30-13:00.
Lördag 25 augusti - 8 september kl 10:00-13:00.
Söndag 26 augusti – 2 september kl 10:00-13:00.
Söndag 9 september kl 08:00-20:00.

Glöm inte ditt röstkort om du ska förtidsrösta!

Du måste ha med dig röstkortet om du ska förtidsrösta. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt i den kommun som du hör till.

Har du inte fått ditt röstkort, tappat bort det eller behöver ett nytt? Du kan beställa ett nytt röstkort hos Valmyndigheten via webbsidan www.val.se eller kontakta kommunen via växeln på tel 0250-55 21 00 alternativt e-posta till valnamnd@orsa.se för att beställa ett nytt.

Ambulerande röstmottagare eller bud

En väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till en röstningslokal kan från och med årets val få hjälp av ambulerande röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är utsedda av kommunens valnämnd och kan ta emot förtidsröster i till exempel väljarens bostad om väljaren begär det. Rösten ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst.

Om du uppfyller ovanstående kriterier och inte kan ta dig till vallokalen eller förtidsröstningen så kan du kontakta Orsa kommun på tel 0250-55 21 10 eller 0250-55 23 73 alternativt e-posta till valnamnd@orsa.se.

En väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till en röstningslokal kan också rösta med bud. Bara vissa personer kan vara bud som din make, maka eller sambo, din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon, de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter, lantbrevbärare, anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt och ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd. Material för budröstning finns i lokalen för förtidsröstning eller i vallokalen.

Rösta från utlandet

Om du befinner dig utomlands under valperioden så kan du brevrösta. Om du är folkbokförd utomlands och finns med i röstlängden så skickar Valmyndigheten material för brevröstning under juli månad. För beställning av material för brevröstning och mer information, se Valmyndighetens webbsida, www.val.se

Öppettider valdagen

På valdagen har vallokalerna öppet mellan kl. 08:00-20:00. I Orsa finns fem vallokaler: Kommunhuset, Orsa Lärcentrum, Hansjö bygdegård, Skattunge bystuga och Folkets Park Skeer. På röstkortet står det i vilken vallokal som du kan rösta på valdagen.  

Frågor om val

På Valmyndighetens webbsida, www.val.se, finns information om valsystemet, rösträtt och även ett frågeforum. Där finns frågor och svar om val och du har även möjlighet att själv ställa frågor. Information på olika språk finns också på www.val.se

Du kan även ringa till Valmyndighetens valupplysning på telefon 020-825 825. De har öppet måndag -fredag 08.00-17.00. Utökade öppettider den 3 - 9 september, måndag - lördag 08.00 - 20.00, söndag (valdagen) 08.00 - 21.00.

Senast ändrad den 10 augusti 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer