den 16 januari 2017
Dagens namn: Hjalmar, Helmer
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktig information


Våra styrdokument
Likabehandlingsplaner

Läroplaner för förskola och skola
Skollagen

Kvalitetsredovisning 2015/2016

Årsredovisning 2015

Våra riktlinjer på olika språk
Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Somaliska, Svenska, Swahili, Turkiska, Tyska

Vill du starta egen barnomsorg?
Ansöka om starta fristående verksamhet

Våra kontaktpolitiker 2015-2018
Barn- och utbildningsutskottet utser kontaktpolitiker till varje rektors-/förskolechefsområde.

Kyrkbyns skola
Magnus Bjurman (S)               

Bergetskolan
Renate Tegethoff Jobs(Fp)
Gunilla Elings Friberg (S)  

Digerbergets skola
Liselott Länsmans (C)
Gunilla Elings Friberg (S)

Orsaskolan
Bengt-Åke Svahn (KD)
Annika Persson (V)             

Musikskolan
Fia Bernle (C)
Magnus Bjurman (S)

Elevvård Navet
Renate Tegethoff Jobs (FP)
Gunilla Elings Friberg (S)

Förskola
Digerberget/Berget
Magnus Bjurman (S)
                          
Förskola
Kyrkbyn/Harabacken/
Pedagogisk omsorg
Fia Bernle (C)
Annika Persson (V)

Nyheter från Barn & Utbildning
2016-12-22

Lärande satsar vidare med personalutbildning

Verksamhetsområdet Lärande i Orsa har denna vecka genomfört två utbildningsdagar för arbetslagsledare. 15 personer inom förskola och skola har tillsammans fortbildats i ledarskap och utvecklingsarbete.

Dessa arbetslagsledare kommer att vara ledare för ett arbetslag och vara en länk mellan lärare och rektorer/förskolechefer. Arbetslagsledarna är en mycket viktig kugge i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Arbetslagsledarutbildningen innehåller bl.a följande:

Ledarskapsutveckling och utveckla din egen roll som ledare. Få tillgång till verktyg i kommunikation och förändringsarbete. Få en ökad medvetenhet och förståelse i att leda sig själv och andra för att uppnå gemensamma mål.

  • Bli medveten hur förhållningssätt, bemötande och upplevelser påverkar beteende och arbetsklimat. Få perspektiv och reflektera på det egna ledarskapet, dåtid-nutid-framtid.
  • Skapa tydlighet och delaktighet i att arbeta mot gemensamma mål i arbetslaget.
  • Ge och ta emot feedback.
  • Konflikthantering
  • Hur skapar man tydliga och effektiva möten.
  • Hantera stress, koppla det till aktuell hjärnforskning.

Fortbildningen kommer att fortsätta med två dagar under 2017.2016-11-25

Orsa är 51:e bästa skolkommun i Sverige i SKL:s skolranking

Orsas skolor har på ett år gjort en rekordklättring från plats 261 till plats 51 i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan.
Läs mer...


2016-10-13

Ja till mobilförbud på Bergetskolan

Skolinspektionen ger rektorn på Bergetskolan rätt i beslutet att förbjuda mobiltelefoner under skoltid. Detta efter en anmälan från en förälder till en elev vid skolan.
Läs mer...


2016-09-05

Lärare från Orsa nominerad till lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
Läs mer...


2016-05-30

Orsaskolan förvandlad till textilfabrik för en dag

Elever i 9C vill väcka opinion för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för textilarbetare i låglöneländer. Eleverna testade att arbeta 11 timmar i sträck med bara en kort paus för lunch. De syddes över 100 förvaringsbälten som såldes för 80 kr/st.
Läs mer...


Senast ändrad den 23 november 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer