den 29 augusti 2016
Dagens namn: Hans, Hampus
Orsa kommun - helt enkelt!
Ordförande Kommunfullmäktige

Rosanna Thyrén (c)

 
Nyheter
Nyheter / 2016-08-22
Ny vägsträckning E45, Vattnäs-Trunna
Nyheter / 2016-07-26
Kommunal gatubelysning
Nu är det snart dags för sommarens/höstens åtgärder gällande krånglande och trasig gatubelysning på det kommunala vägnätet.
Nyheter / 2016-07-08
Tre-årig vandring mot mästartitel
Nej, det är ingen statist från Pirates of the Caribeans ni sett i bygden de senaste veckan. Men han han tjänstgjort på fartyg. I alla fall har han varit med och restaurerat dem.
Nyheter / 2016-06-27
Lillåhems matsal stängs första juli
Den offentliga matsalen på Lillåhem stängs den första juli. ANledningen är att den är för dåligt frekventerad - och därmed dyr.
Nyheter / 2016-06-26
Begränsade öppettider under sommaren för Stadsbyggnadsförvaltningens besökslokal i Orsa
Stadsbyggnadsförvaltningens/byggnadsnämndens besökslokal på Dalagatan 1 har öppet endast tisdagar och torsdagar kl 12.30-15.30 under perioden 27 juni - 5 augusti.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kan liknas med kommunens riksdag. Fullmäktige har bland annat som sin uppgift att tillsätta kommunstyrelsen.

Bland fullmäktiges andra uppgifter finns även att dra upp mål och riktlinjer, fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor, avgöra nämndernas organisation och verksamhetsformer samt att välja ledamöter och ersättare till dessa nämnder. 

Allmänheten har rätt att närvara, men inte delta i själva sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på kommunhusets anslagstavla samt genom annonsering i Mora Tidning och Dala-Demokraten.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Orsa Närradio på 91,3 Mhz  och på webben. Äldre fullmäktige kan ni se här
 Sammanträdesplan

Ledamöter 2014-2018
Rosanna Thyrén C ordf  
Åke Falk C 1:e v ordf  
Anders Rosell S 2:e v ordf  
Mikael Thalin C    
Håkan Yngström C    
Jan Lovén C    
Anne-Marie Fröjdh C    
Fia Bernle C    
Bernt Westerhagen C    
Johan Smids C    
  C    
Jimmy Olsson C    
Susann Lindblad C    
Bo Hermansson M    
  L    
Bengt-Åke Svahn KD    
Jan Segerstedt MP    
Marie Olsson S    
Abdiraham Ahmed Nur S    
Gunilla Elings Friberg S    
Hans Sternbro S    
Pia Ström S    
Hans-Göran Olsson S    
Magnus Bjurman S    
Annika Persson V    
Anders Johansson V    
Gunnar Håkansson SD    
Jan-Olov Brandt SD    
Roine Andersson SD    
Björn Brandth SD    
Nils Brandt SD    
       
Ersättare      
Bo Lindblad C    
Sophie Fröjdh C    
Ronnie Lovén C    
Liselott Länsmans C    
  C    
Ulla Rosensson C    
Hjördis Nyström M    
Lars Särström M    
Olle Jobs L    
Shigeru Ishida L    
Ulf Björklund KD    
Malin Sundin KD    
Ulla Myrström MP    
Olle Bengtsson MP    
Hans Nahlbom S    
Maria Tapper S    
Lennart Rosell S    
Bitte Nohrin Jernberg S    
Petri Stenbort V    
Tony Samuelsson V    
Bengt Erik Svensson SD    
Anders Lindkvist SD    
Therese Dahl SD    

 

Senast ändrad den 1 augusti 2016
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer