den 23 oktober 2018
Dagens namn: Severin, Sören
Orsa kommun - helt enkelt!
Ordförande Kommunfullmäktige

Anne-Marie Fröjdh (C)
Mobilnr: 070-223 89 94

 
Nyheter
Nyheter / 2018-10-18
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet bildar majoritet i Orsa
Efter valet till kommunfullmäktige i september är det klart vilka partier som kommer att ingå i den styrande majoriteten i Orsa. Med 16 av 31 mandat bildar C, KD och MP majoritet för kommande mandatperiod.
Nyheter / 2018-10-17
Utmärkelser för föreningslivet 2018
Tre personer tilldelades utmärkelser för sina insatser inom det ideella föreningslivet i Orsa Kommun.
Nyheter / 2018-10-17
Vi vill ha dina synpunkter
Hej, är du en av de 800 orsabor som fått Orsa kommuns Medborgarundersökning från SCB hem i din brevlåda?
Nyheter / 2018-10-16
Information om Orsa stadsnät
Nyheter / 2018-10-10
Orsa kommun går vidare med att bygga ut allmänna vatten- och avloppsledningar (VA) i Grönklitt
Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Orsa att gå vidare med planerna på att bygga ut de kommunala vatten- och avloppsledningarna i Grönklitt.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kan liknas med kommunens riksdag. Fullmäktige har bland annat som sin uppgift att tillsätta kommunstyrelsen.

Bland fullmäktiges andra uppgifter finns även att dra upp mål och riktlinjer, fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor, avgöra nämndernas organisation och verksamhetsformer samt att välja ledamöter och ersättare till dessa nämnder. 

Allmänheten har rätt att närvara, men inte delta i själva sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på kommunhusets anslagstavla samt genom annonsering i Mora Tidning och Dala-Demokraten.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Orsa Närradio på 91,3 Mhz  och på webben. Äldre fullmäktige kan ni se här

Sammanträdesplan 2018

Ledamöter 2014-2018
 
Anne-Marie Fröjdh C Ordförande
Bernt Westerhagen C 1:e v ordförande
Marie Olsson S 2:e v ordförande
Mikael Thalin C  
Håkan Yngström C  
Jan Lovén C  
Sophie Fröjdh C  
Bo Lindblad C  
Åke Falk C  
Johan Smids C  
Ronnie Lovén C  
Jimmy Olsson C  
Susann Lindblad C  
Hjördis Nyström M  
Olle Jobs L  
Bengt-Åke Svahn KD  
Jan Segerstedt -  
Anders Rosell S  
Maria Tapper S  
Gunilla Elings Friberg S  
Hans Sternbro S  
Pia Ström S  
Hans-Göran Olsson S  
Magnus Bjurman S  
Tony Samuelsson V  
Anders Johansson V  
Bengt-Erik Svensson SD  
Jan-Olov Brandt SD  
Roine Andersson SD  
Björn Brandth SD  
Nils Brandt SD  
     
Ersättare    
Liselott Länsmans C  
Ulla Rosenson C  
Jessica Rehn C  
Anders Borg C  
Örjan Gustafsson C  
Aino Eurenius C  
Lars Särström M  
Maja Ohlsén Hansson L  
Shigeru Ishida L  
Ulf Björklund KD  
Malin Sundin KD  
Carina Gillgren MP  
Olle Bengtsson MP  
Hans Nahlbom S  
Karin Bohlin S  
Lennart Rosell S  
Bitte Nohrin Jernberg S  
Petri Stenport V  
Margareta Jansson V  
Anders Lindkvist SD  
     
     

 

 
Senast ändrad den 7 september 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer