den 17 december 2018
Dagens namn: Stig
Orsa kommun - helt enkelt!
Ordförande Kommunfullmäktige

Anne-Marie Fröjdh (C)
Bernt Westerhagen (C), vice ordförande
Anders Rosell (S), 2:e vice ordförande

 
Nyheter
Nyheter / 2018-12-17
Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?
Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg.
Nyheter / 2018-12-13
Orsa kommun tar fortsatt ansvar för ensamkommande ungas boende
De ensamkommande unga asylsökande över 18 år som bor i kommunen kommer att erbjudas fortsatt tillfälligt boende.
Nyheter / 2018-12-13
Tillfällig allmän flaggdag för att fira den moderna demokratins 100 år
För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har Sveriges Riksdag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag.
Nyheter / 2018-12-10
Klätter- och linbana vid Bergetskolan?
Några elever på Bergetskolan fick en idé till ett medborgarförslag efter att de vunnit ett skolval med sitt parti Aktivitetspartiet. De vill ha fler satsningar på aktiveter för barn och ungdomar i Orsa.
Nyheter / 2018-12-05
Vilka är vi?
Den 5 december satte Orsa kommun aktivt igång projektet ”Vilka är vi?”. En satsning kring integration och kunskapsutveckling. All personal i Orsa kommun ska utbildas och få möjlighet att samtala om frågor som rör integration.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och kan liknas med kommunens riksdag. Fullmäktige har bland annat som sin uppgift att tillsätta kommunstyrelsen.

Bland fullmäktiges andra uppgifter finns även att dra upp mål och riktlinjer, fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor, avgöra nämndernas organisation och verksamhetsformer samt att välja ledamöter och ersättare till dessa nämnder. 

Allmänheten har rätt att närvara, men inte delta i själva sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på anslagstavlan här på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Orsa Närradio på 91,3 Mhz  och på webben. Äldre fullmäktige kan ni se här

Sammanträdesplan 2018

Ledamöter 2018-2022
 
Mikael Thalin C  
Susann Lindblad C  
Håkan Yngström C  
Anne-Marie Fröjdh C  
Per-Erik Wiik C  
Sofia Diefke C  
Leif Dahlfors C  
Bernt Westerhagen C  
Jan Segerstedt C  
Aiono Eurenius C  
Johan Smids C  
Camilla Staffan C  
Tomas Hanser C  
Marie Olsson S  
Magnus Bjurman S  
Anders Rosell S  
Gunilla Elings Friberg S  
Patrik Borgenstrand S  
Maria Tapper S  
Hans Lans S  
Pia Ström S  
Björn Brandth SD  
Roine Andersson SD  
Britt-Marie Olsson SD  
Margareta Jansson V  
Annika Lemme V  
Morgan Darmell M  
Joakim Larsson M  
Bengt-Åke Svahn KD  
Lars Olov Uleander KD  
Joep Meens MP  
     
Ersättare    
Per-Erik Jonsson C  
Jan Lovén C  
Eva-Lena Ekblom C  
Rose-Marie Jonsson C  
Anders Borg C  
Anders Hjärpsgård C  
Mikael Johansson C  
Hans-Göran Olsson S  
Ellenor Smids S  
Olof Herko S  
Gun-Lis Olmats S  
Tomas Alfredsson SD  
Bengt-Erik Svensson SD  
Tony Samuelsson V  
Anders Johansson V  
Gunilla Frelin M  
Ronnie Persson M  
Malin Sundin-Grindal KD  
Ulf Björklund KD  
Abdirahman Nur MP  
Carin Gillgren MP  
     

 

 
Senast ändrad den 3 december 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer