den 22 april 2018
Dagens namn: Allan, Glenn
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2018-04-19
Tyck till om Orsa
Hur skulle du beskriva Orsa och vad betyder Orsa för dig? Nu är du välkommen att vara med i idéarbetet kring kommunens nya grafiska profil. Delta i en kort enkät eller kom på workshop för att vara med och diskutera.
Nyheter / 2018-04-20
Fiskvägar föreslås vid kraftverken i Ore älv
Orsa kommun äger 35 % av Unnåns kraftverk i Ore älv. Sedan några år har kommunen ett beslut att verka för att skapa en vandringsväg för fisken förbi kraftverket. Nu finns det möjlighet till extern finansiering som täcker största delen av kostnaden.
Nyheter / 2018-04-20
Informationsmöte Sommarkul i Orsa
För tredje året i rad arrangerar Orsa kommun Sommarkul: kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Satsningen finansieras av medel från Socialstyrelsen. Sommarkul ska erbjuda spännande, utvecklande och roliga aktiviteter.
Nyheter / 2018-04-13
Orsa kommun inleder arbete med ny grafisk profil
Kommunikationen i Orsa kommun behöver bli tydligare, mer enhetlig och mer modern. Därför inleds nu arbetet med att ta fram en ny grafisk profil som ska ge kommunen verktyg för detta.
Nyheter / 2018-04-12
Hjärtstartare även i Orsa sporthall
En hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död, därför har Orsa kommun ännu en hjärtstartare.

Orsanyheter i media hittar ni här:

Orsa i media


 

Nyheter
2018-04-19

Tyck till om Orsa

Hur skulle du beskriva Orsa och vad betyder Orsa för dig? Nu är du välkommen att vara med i idéarbetet kring kommunens nya grafiska profil. Delta i en kort enkät eller kom på workshop för att vara med och diskutera.

En grafisk profil är ett styrdokument och ett viktigt verktyg för hur den grafiska kommunikationen i en organisation ska se ut och hur den ska användas. En bra grafisk profil är inbjudande och lättillgänglig, den skapar tydlighet och trovärdighet. Orsa behöver en ny grafisk profil och vi vill att den ska bygga på din bild av Orsa.  

Delta i enkät

Svara på några korta och enkla frågor om hur du uppfattar Orsa. Det går att svara på enkäten till och med fredagen den 4 maj.

Här hittar du enkäten
 

Välkommen på workshop

Orsa kommun bjuder in till workshop måndag den 7 maj. Vi kommer att diskutera Orsas identitet, vad står Orsa för och vad vill vi att kommunen ska kommunicera för värden. Det handlar både om Orsa som plats och Orsa kommun som arbetsgivare. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta, så att bilden av Orsa blir tydlig och välförankrad.

NÄR? Måndagen den 7 maj klockan 17.00-20.00 (vi bjuder på fika)

VAR? Dalagatan 1, Orsa (lokal Kättingen)

Anmälan: via mejl till Janne Bäckman senast 3 maj klockan 12.00

Resultatet från enkäten och workshopen kommer att sammanfattas och analyseras av kommunikationsbyrån Advant. Deras uppdrag är sedan att tolka det som kommer fram i ett grafiskt uttryck och skapa den nya profilen.

- Vad vi behöver i idéarbetet är en tydlig, gemensam bild av Orsas identitet. När det sedan gäller själva utformandet av den grafiska profilen så blir det en mindre styrgrupp i kommunen som får ta beslut om hur den ska se ut, där kommer inte alla att få tycka till. Smaken är subjektiv och alla kommer kanske inte bli nöjda med allt, men det viktiga är att kommunen får en ny grafisk profil som vi kan känna oss stolta över och vilja använda, säger Emma Jidemyr, kommunikationsansvarig i Orsa kommun

Varför behövs en ny grafisk profil?

Läs mer om bakgrunden här

 

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer