den 10 december 2018
Dagens namn: Malin, Malena
Orsa kommun - helt enkelt!
Nyheter
Nyheter / 2018-12-10
Klätter- och linbana vid Bergetskolan?
Några elever på Bergetskolan fick en idé till ett medborgarförslag. De vill ha fler satsningar på aktiveter för barn och ungdomar i Orsa.
Nyheter / 2018-12-05
Vilka är vi?
Den 5 december satte Orsa kommun aktivt igång projektet ”Vilka är vi?”. En satsning kring integration och kunskapsutveckling. All personal i Orsa kommun ska utbildas och få möjlighet att samtala om frågor som rör integration.
Nyheter / 2018-11-30
Manifestation för miljön och klimatet
I Orsa och ett flertal kommuner i landet har människor under fredagen den 30 november samlats i en manifestation för miljön och klimatet. Initiativtagare är Naturskyddsföreningen.
Nyheter / 2018-11-30
Evenemang på Orsa Bibliotek & Kulturhus
Under julmarknaden i Orsa Centrum den 15 december har Biblioteket & Kulturhuset utökade öppettider och olika aktiviteter kommer att pågå
Nyheter / 2018-11-28
25 år i Orsa kommuns tjänst
Vi säger stort tack till dessa personer som arbetat hos oss i Orsa kommun i 25 år. I måndags i samband med kommunfullmäktiges sammanträde tackades de med blomster och presenter.
2018-12-05

Vilka är vi?

Den 5 december satte Orsa kommun aktivt igång projektet ”Vilka är vi?”. En satsning kring integration och kunskapsutveckling. All personal i Orsa kommun ska utbildas och få möjlighet att samtala om frågor som rör integration.

Utbildningsdag i Rovdjurscentrum i Grönklitt. Vilka är vi-projektet.

Orsa är samarbetspartner med Avesta kommun som äger projektet som finansieras av Europeiska socialfonden. Det innebär att sammanlagt 2 500 anställda kommer att delta i utbildningen under de två år satsningen pågår. Varje anställd ska då ha fått fem timmars utbildning med målet att öka kunskapen och ges tillfälle till reflektion för att tillsammans skapa än mer inkluderande och sammanhållna arbetsplatser. Oavsett om man bott på orten hela livet, kommit flyttande från Sollefteå, Berlin eller Zansibar ska vi känna tillhörighet, ha utbyte och nytta av och respekt för varandras olikheter och samverka utifrån kompetens och behov. 

Projektet har väckt stor uppmärksamhet på länsnivå och Högskolan Dalarna har varit involverade i arbetet att ta fram utbildningsmaterial. 

Uppstarten består av två utbildningsdagar för alla chefer och ett antal samtalsledare, totalt ca en fjärdedel av alla anställda, som utbildas för att utifrån filmatiserade faktaavsnitt leda samtal på sina arbetsplatser. För Orsas del äger dessa dagar rum på Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt den 5 och 11 december.

Här är en länk till vår introduktionsfilm: https://avesta.solidtango.com/watch/yfqb77qg

Senast ändrad den 26 maj 2017
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer