den 30 april 2017
Dagens namn: Mariana
Orsa kommun - helt enkelt!
Viktiga telefonnummer
Vid akut fara, ring 112

Räddningstjänst
Telefon: 0250-55 21 88

Polisen, kontorstid
Telefon: 114 14
Polisen finns på plats i Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa helgfri måndag och torsdag, 09.00--11.30

När stationen har stängt:
Polisens Kontakt Center (PKC), tel. 114 14, har öppet dygnet runt.
Polisstationen/receptionen i Mora har öppet vardagar 09.00--15.00.

Risklinjen 020-93 00 00
Hit kan du ringa dygnet runt och tipsa om faror och risker som finns i vår gemensamma omgivning.
OBS! Tjänsten upphör 1/1-13

 

 Länkar om krishantering , förebyggande åtgärder och relaterade ämnen


Nationell krisberedskap
(Här hittar du information om ansvarsområden, risker och hot, smittsamma sjukdomar samt fakta om riskbedömningar mm)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)


Polisen

Giftinformationscentralen


 

Extraordinära händelser

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning som kräver skyndsamma insatser.
Stora olyckor, naturkatastrofer och terrorattentat är händelser vi gärna håller på avstånd som osannolika ända till de faktiskt drabbar oss. Kommunen har ett särskilt ansvar för att Orsa skall vara robust och säkert (lag.2006:544) för alla som vistas här. Detta gäller även om vi skulle drabbas av omfattande strömavbrott, svåra stormar, snökatastrofer, olyckor med giftutsläpp etc. Ytterst skall kommunen också planera för situationer vid höjd beredskap (krig).

Vid en extraordinär händelse träder Orsa kommuns krisledningsnämnd in och tar över ansvaret från andra nämnder under krissituationen. Krisledningsnämnden biträds av en beredningsgrupp, den består av kommunanställd personal, som sköter den operativa ledningen av verksamheten vid kriser.

Aktuell information om eventuella krisers förlopp kommer att läggas ut på www.orsa.se, startsidan.

Senast ändrad den 9 juli 2015
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer