den 19 januari 2019
Dagens namn: Henrik
Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakt

Avdelningschef 
Marie Jangmyr Sundin
Telefon: 0250-55 23 63
marie.jangmyr-sundin@orsa.se

Postadress:
Box 23
79421 Orsa

Besöksadress:
Lillågatan 2

Fax: 0250-55 23 51

omsorg@orsa.se

 
Kontakt

Socialsekreterare:
Telefon: 0250-55 23 50

Telefontider:
Alla vardagar utom onsdagar
8.30 - 9.30

 
Länkar

Självmordsupplysningen

Till dig som mår dåligt just nu. På vår chat kan du prata anonymt vardagar kl 19-22 med våra volontärer.


Självmordsupplysningen

Hassela Helpline är en flerspråkig jourverksamhet för familjer och anhöriga till missbrukande barn och unga. Klicka på loggan för att komma till jouren.

Hassela helpline telefon 0200-220555

Individ- och Familjeomsorg

 

Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd till barn och ungdom och deras familjer, med rådgivning och annat stöd till missbrukare, försörjningsstöd samt vissa insatser till psykiskt funktionshindrade.

Kontakta oss om du vill:

  • ansöka om stöd eller behandling,
  • anmäla att ett barn far illa och behöver skydd,
  • få råd och hjälp i frågor som rör vårdnad, umgänge och boende.
 
Verksamheten präglas av en helhetssyn på individen och att den enskilde har ett eget ansvar, resurser och möjligheter att lösa sina sociala problem. Den lag som styr vår verksamhet i första hand är socialtjänstlagen. Samtliga insatser enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet.

FN:s barnkonvention ska vara vägledande när åtgärder rör barn och ungdomar. Barnperspektivet, att alltid sätta barnets behov och barnets bästa först, skall beaktas i samtliga insatser och beslut.
 
Delaktighet och dialogen är viktigt i personalens möte med individen. Personalens förmåga att skapa och upprätthålla en relation med klienten är en förutsättning för att möjliggöra en förändring av individens livssituation. Ditt möte med oss ska alltid präglas av ett respektfullt och värdigt bemötande.
 
 
 
 

Bild på sovande barnHär kan du läsa om våra tjänstegarantier inom Individ- och familjeomsorgen, dvs. vad medborgarna kan förvänta sig av de tjänster som kommunen ansvarar för.

 
 
För oss är det viktigt att veta vad du, som kommuninvånare tycker om vår verksamhet, det som är bra eller det vi kan förbättra.
Läs mer
här om hur du går tillväga. 
Senast ändrad den 13 november 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer