den 17 december 2018
Dagens namn: Stig
Orsa kommun - helt enkelt!

Lämna medborgarförslag

 

Du kan ta upp ett ärende i fullmäktige utan att gå via de politiska partierna om du är folkbokförd i kommunen. Du kan bara lämna medborgarförslag om sådant som kommunfullmäktige får besluta om. I vissa fall kan kommunfullmäktige lämna över ärendet till en annan nämnd eller styrelse, om förslaget berör dessa mer. Du får då reda på vilken som fortsatt handlägger ärendet.

Förslag lämnade till fullmäktige ska beredas så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom ett år från det förslaget lämnades in. När det är dags för beslut skall du underrättas om detta. Du har också rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet.

Du lämnar in ditt förslag skriftligt till kommunens kansli eller till kommunfullmäktiges presidium vid ett fullmäktigesammanträde. Du måste lämna in en skrivelse för varje förslag du vill komma med. Förslaget ska undertecknat av den eller de personer som står bakom det. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges, så att vi kan berätta för er hur ärendet utvecklas.

För enkelhetens skull kan du använda kommunens blankett för medborgarförslag som du hittar 
om du klickar här.

Senast ändrad den 21 maj 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer